Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Gradația de merit 2020 - primele rezultate .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Punct de vedere referitor la Legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției
07.02.2020

Recent a fost adoptată de către Senat, în calitate de cameră decizională, Legea privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției.

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' nu s-a opus NICIODATĂ demersurilor legislative de natură să vină, în mod real și eficient, în sprijinul salariaților din învățământ. Pe cale de consecință, nu am avut niciodată obiecții privind instituirea de pedepse majorate pentru infracțiunile îndreptate împotriva personalului din învățământ.

Obiecțiile noastre au vizat alte texte din cuprinsul Legii privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, între care:

,,Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se bucură de: (...)
c) autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare;''


F.S.E. ,,SPIRU HARET'' consideră că și acum cadrele didactice iau decizii oportune - a reglementa expres acest aspect echivalează cu afirmarea faptului că în prezent nu se iau decizii oportune, ceea ce nu se poate accepta.

,,e) dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;''
Acest drept există și în prezent reglementat în ROFUIP și Statutul elevului. Să înțelegem că, până acum, sancționarea disciplinară a elevilor nu s-a realizat?

,,h) beneficiul campaniilor desfășurate la nivel național și local, de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea considerației și prestigiului social.''
Ce înseamnă ,,beneficiul campaniilor''? Ce fel de campanii? Publicitare? Comerciale? Strângere de fonduri?

,,Art. 4. - În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic, de conducere, de îndrumare și control, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, se bucură de prezumție relativă de veridicitate, până la proba contrară.''
Prezumția relativă de veridicitate o regăsim reglementată și recunoscută ca atare (inclusiv în practica instanțelor de judecată și a CEDO) doar în ceea ce privește procesele verbale de constatare a contravențiilor (emise de ITM, Poliție etc.), acte emanând de la o autoritate în materie. A acorda acest statut unei simple sesizări nu este în regulă.

În practică, am întâlnit numeroase situații în care personalul didactic face sesizări îndreptate împotriva propriilor colegi - uneori chiar împotriva întregului consiliu profesoral. O atare sesizare se prezumă că este reală, efect al dispozițiilor mai sus citate. Pe cale de consecință, cadrele didactice împotriva cărora s-a făcut sesizarea trebuie să își demonstreze nevinovăția.

Cu alte cuvinte, un cadru didactic reclamat de un coleg nu mai este ,,nevinovat până la proba contrarie'', ci ,,vinovat până la proba contrarie''. Se încalcă astfel un drept fundamental al persoanei, acela de a fi considerat nevinovat până i se demonstrează vinovăția.

,,Art. 6. - Directorii unităților de învățământ precum și orice persoană ce exercită o funcție de conducere, de îndrumare și control care, în exercitarea atribuțiilor lor, au luat cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni împotriva personalului didactic, a personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală și să ia măsuri pentru ca urmele infracțiunii, corpurile delicte și orice alte mijloace de probă să nu dispară.''
Au directorii/ inspectorii competențe de asigurare a dovezilor (sunt criminaliști/ polițiști) sau posibilitatea legală de a interzice părăsirea unei incinte, reținerea unei persoane sau confiscarea unor obiecte (corpuri delicte și mijloace de probe) - care se pot dispune doar de judecător, procuror?
Ce se va întâmpla cu directorii care nu pot/reușesc să conserve probele și corpurile delicte? Vor răspunde disciplinar, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute într-o lege specială...

IMPORTANT: Această lege instituie dreptul personalului didactic de a se bucura de protecția acordată similar funcțiilor de autoritate publică.

Aparent este în regulă, dar, de aici, mai este un pas până a se institui și OBLIGAȚIILE specifice funcțiilor de autoritate publică [exemple, potrivit specialiștilor în drept: 8 ore/zi prestate efectiv pe termen mediu și lung; incompatibilitățile specifice funcțiilor de autoritate publică; limitarea autonomiei profesionale - îngrădirea libertății academice (acum se poate spune că elevii au note mici pentru că nu au învățat - versus au note mici pentru profesorul nu și-a îndeplinit atribuțiile și nu a atins obiectivele impuse de statutul de autoritate publică); răspunderea pentru propriile fapte este mult mai mare, deoarece orice face, face în exercițiul funcției de autoritate publică].
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara