Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Conferința Județeană a SIP Hunedoara .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Întâlnirea conducerii MEN cu reprezentanții personalului didactic auxiliar și nedidactic
26.02.2019

Luni, 25 februarie 2019, începând cu orele 16:00, în organizarea FSE ,,Spiru Haret'', s-a derulat la București întâlnirea reprezentanților personalului didactic auxiliar cu factori de decizie din Guvern.

Din partea MEN au participat d-na Ecaterina Andronescu - ministrul educației, dl. Mihai Păunică - director general Direcția Buget Finanțe, dl. George Ghelmez - director Direcția Resurse Umane și Salarizare, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice dl. Laurențiu Dodocioiu - director și dl. Crișan Petre - consilier superior în cadrul Direcției Metodologie Contabilă Instituții Publice.

Din partea FSE ,,Spiru Haret'' au participat aproximativ 150 delegați din toată țara. SIP Hunedoara a fost reprezentat de d-na Cazacu Mihaela - administrator financiar la Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni și d-na Șchiopu Vasilica - administrator financiar la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani.

În cele ce urmează, vom face o trecere în revistă a întrebărilor puse / problemelor ridicate de participanți și răspunsurilor oferite:

I. ÎNTREBĂRI/PROBLEME:

1. nefuncționalitatea platformei informatice FOREXEBUG - deși acest lucru nu poate fi imputat administratorilor financiari, ei sunt cei trași la răspundere pentru întârzieri la plata salariilor, a furnizorilor etc.;

2. dublarea raportărilor de orice natură - atât pe platforma informatică FOREXEBUG, cât și la primării, trezorerii, inspectoratele școlare și Ministerul Educației (SIIIR);

3. momentul intrării în vigoare a bugetului agregat;

4. acordarea unui drept salarial suplimentar, raportat la volumul de muncă și răspunderea angrenată - spor de complexitate, spor de suprasolicitare neuropsihică;

5. plata sporului pentru condiții de muncă;

6. deblocarea plății sporului pentru munca suplimentară;

7. simplificarea activității, prin eliminarea raportărilor letrice (pentru care oamenii trebuie să stea la cozi interminabile la inspectoratele școlare și trezorerii) și efectuarea lor exclusiv prin platforma informatică FOREXEBUG;

8. efectuarea celor 10 zile calendaristice consecutive de concediu de odihnă prevăzute de Codul muncii;

9. alocarea cu întârziere, de către Ministerul Educației prin inspectoratele școlare, a sumelor datorate bugetului de stat de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap + sumele alocate sunt insuficiente, iar răspunderea aparține unităților;

10. calculul incorect al salariilor personalului didactic auxiliar, în condițiile în care toate sumele compensatorii și sporul de stabilitate au fost incluse în salariul de bază, majorându-l artificial spre limita prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 și diminuând astfel creșterea de la 01.01.2019;

11. plata personalului didactic implicat în examenele naționale, ale căror probe se desfășoară începând cu luna februarie;

12. aplicația Edusal - foarte multe versiuni (3 versiuni într-o săptămână, ultima primită vineri, ora 23.29), foarte multe erori + dificultăți de operare a statelor rectificative;

13. problemele generate de erorile aplicației Edusal privind salariile de bază la operarea în Revisal;

14. completarea actelor de studii într-un timp foarte scurt la unități de învățământ cu mai multe niveluri și/sau număr mare de elevi;

15. lipsa informaticienilor din unitățile de învățământ, cu consecințe negative asupra instalării/operării tuturor platformelor/programelor/aplicațiilor în care trebuie să lucreze personalul didactic auxiliar;

16. reglementarea bolilor profesionale pentru personalul din învățământ;

17. blocarea prin Edusal a unor drepturi salariale prevăzute de lege (majorarea de 15% a salariului de bază aferente învățământului special și a plății cu ora pentru personalul din CJRAE/CMBRAE; majorarea de 7%-10% a salariului de bază pentru predare simultană în învățământul preșcolar etc.);

18. solicitarea unor situații/raportări ,,din scurt'' (1-2 zile) - burse, calcule diverse, încadrări etc. - pentru a căror elaborare personalul didactic auxiliar este forțat să muncească sub presiune, suplimentar (peste program, inclusiv sâmbăta și duminica sau chiar noaptea) fără remunerație și/sau timp liber;

19. plafonarea, prin Edusal, a plății cu ora la nivel de unitate, generând imposibilitatea remunerării cadrelor didactice care efectuează școlarizare la domiciliu;

20. plafonarea indemnizației pentru titlul științific de doctor la nivelul anului 2018 - în condițiile în care clarificările MMJS au fost în sensul că trebuie plătită prin raportare la salariul minim din 2019;

21. tipizatul ,,fluturașului'' de salariu - la sporul de suprasolicitare neuropsihică, în loc de procentul de 10% este înscris 0 și apare o sumă ,,la care nu se știe cum s-a ajuns'';

22. planurile de încadrare au fost finalizate și predate în urmă cu 3 săptămâni; acum trebuie refăcute ca urmare a publicării în Monitorul Oficial O.M.E.N. nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020 (practic, s-a muncit mult, dar în zadar);

23. sporul de izolare pentru personalul din Delta Dunării - învățământul fiind singura categorie pentru care nu se mai acordă;

24. necesitatea majorării substanțiale a costului standard - actualul cost este insuficient pentru acoperirea salariilor;

25. elaborarea, în regim de urgență, a criteriilor de normare cu personal didactic auxiliar și nedidactic, ținând cont de realitățile din sistemul de învățământ preuniversitar;

26. salarizarea incorectă (există situații în care personalul didactic auxiliar încadrat pe funcții de execuție are salariul mai mare decât cel încadrat pe funcții de conducere);

27. finanțarea unităților de învățământ preșcolar care au și învățământ antepreșcolar și salarizarea corespunzătoare a personalului;

28. îngrijitoare în învățământul preșcolar cu vechime peste 25 de ani are salariul mai mic decât o îngrijitoare cu vechime de 10 ani;

29. modificarea H.G. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, pentru a se acorda alocația pentru copiii cu C.E.S. internați inclusiv pentru zilele de sămbătă și duminică;

30. încadrarea infirmierelor și asistentelor medicale din învățământul special ca personal didactic auxiliar;

31. salarizarea corespunzătoare a personalului nedidactic încadrat pe funcția de bucătar - trebuie remunerați ca bucătari calificați.

II. RĂSPUNSURI:

A. Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice:

1. În ceea ce privește FOREXEBUG au recunoscut existența disfuncționalităților (blocaje în situația accesărilor simultane, în contextul finalului de an și al necesității implementării modificărilor legislative, ținând cont că sunt 13800 de entități care accesează platforma); au precizat că au avut loc numeroase ședințe de lucru și încercări de optimizare a platformei. Consideră că ,,ce a fost mai greu a trecut'' - s-a intrat în linie dreaptă din punct de vedere al modificărilor. În momentul de față, sistemul este limitat la 3.000 de accesări simultan. S-au făcut demersuri pentru creșterea vitezei de operare și pentru degrevarea serverelor de alte aplicații.

2. Doresc ca FOREXEBUG să rămână singurul program pentru raportări, eliminând în timp raportarea letrică. Însă sunt necesare și verificări încrucișate, la nivel de ministere, pentru INS, BNR, Parlament.

3. Bugetul agregat, din punct de vedere tehnic, este funcțional, dar nu a fost încă implementat - trebuie depuse eforturi pentru implementarea lui în integralitate până la 31.07.2019.

B. Reprezentanții Ministerului Educației Naționale:

1. Pentru accesarea FOREXEBUG, o eșalonare/etapizare a entităților care îl accesează - pe categorii de unități, în intervale diferite (propunere pe care MFP o va analiza).

2. Solicitările pentru sumele datorate bugetului de stat conform art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap trebuie să ajungă la minister până pe 24-25 ale lunii pentru luna următoare; sumele sunt virate odată cu salariile. MEN a virat toate sumele solicitate - problema este la inspectorate/unități, care nu fac raportări corecte și la timp.

3. Se caută soluții pentru ca Edusal să devină cu adevărat funcțional, acum că legislația s-a stabilizat.

4. Se vor purta discuții cu inspectoratele școlare pentru a permite unităților de învățământ să completeze actele de studii dinainte de finalizarea examenelor și doar să le listeze după absolvire.

5. M.E.N. nu a fost consultat la elaborarea Legii-cadru nr. 153/2017, astfel că este acum în situația de a face ,,numeroase cârpeli''. Se va încerca modificarea Legii nr. 153/2017 pentru remedierea unora dintre problemele semnalate (respectiv sporul de suprasolicitare neuropsihică).

6. Sporul de stabilitate nu mai este reglementat în lege, astfel că a fost introdus în salariul de bază, care se compară cu cel din 2022 - respectiv 2020 având în vedere devansarea termenelor operată prin O.U.G. nr. 114/2018.

7. Salariile personalului didactic auxiliar încadrat pe funcții de conducere au scăzut din cauza diminuării numărului de clase/elevi al unităților, conform HG. nr. 582/2016. Se poate lua în discuție modificarea H.G. nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora - pentru a fi mai echilibrat, cu doar 4-5 categorii de unități; dar trebuie ținut cont de numărul de preșcolari/elevi, deoarece finanțarea se face în raport de acesta.

8. Edusal a avut mai multe variante, în special după 1 ianuarie 2019, pentru a fi pus în acord cu modificările legislative - pentru a se putea plăti indemnizația de hrană, pentru a se acorda creșterea salarială de 1/4 etc.

9. Majorarea de 15% pentru învățământ special nu se acordă personalului din CJRAE/CMBRAE, deoarece conform Legii nr. 1/2011, acestea sunt unități conexe, nu unități de învățământ special; până în septembrie 2018, Edusal a permis plata până când M.E.N. a făcut verificări, a constatat că plata s-a făcut nelegal, blocând-o.

10. Plafonarea la plata cu ora (inclusiv pentru școlarizarea la domiciliu) se datorează necesității încadrării în numărul de norme.

11. La ,,fluturaș'' este o problemă tehnică - se va rezolva.

12. Legea nr. 153/2017 nu acoperă situația salariaților unităților de învățământ din Delta Dunării. Nu este la învățământ problema - până acum au plătit autoritățile locale.

13. Referitor la depășirea alocațiilor bugetare, fiecare unitate trebuie să se uite ,,în ograda proprie'' și trebuie responsabilizați cu adevărat ordonatorii de credite - conform O.U.G. nr. 114/2018.

14. Salarizarea îngrijitoarelor va fi verificată punctual - este posibil să fi fost o încadrare greșită pe coeficienți.

15. Declarația 112 trebuie printată înainte de 20 ale lunii; dacă vor mai apărea modificări ale legislației, programul Edusal va fi blocat în intervalul 20-sfârșitul lunii, cu o alertă de închidere transmisă cu câteva zile înainte.

16. Creșele nu sunt problema M.E.N., ci a autorităților locale - finanțarea acestora nu este în bugetul învățământului.

17. Predarea în regim simultan în învățământul preșcolar nu este reglementată de Legea educației naționale.

18. Se vor căuta soluții pentru ca și personalul didactic auxiliar încadrat pe funcții de administrator financiari și secretari (de execuție sau conducere) să își poată efectua cele 2 săptămâni consecutive de concediu de odihnă.

19. Se cunoaște problema H.G. 564/2017 și se lucrează la modificarea ei.

20. Infirmierele din învățământul special sunt personal didactic auxiliar, asistentele medicale nu.

21. Structura anului școlar 2019-2020 a fost adusă la cunoștința inspectorilor școlari generali cu o lună în urmă; ar fi trebuit să se țină cont de ce s-a comunicat și să se elaboreze planurile de încadrare în consecință. Școala este pentru elevi, nu pentru profesori și pentru norme. La învățământul tehnologic aveau 41 de săptămâni - practic nici nu aveau vacanță.

În plus, domnul Marius Ovidiu Nistor a solicitat reprezentanților M.E.N.:
- să preia în administrare totală aplicația Edusal; doamna Ecaterina Andronescu a spus că își dorește acest lucru, dar se confruntă cu lipsa informaticienilor la nivelul ministerului;
- modificarea de urgență a: H.G. nr. 598/2018, Legii-cadru nr. 153/2017 și Legii educației naționale pentru a soluționa problemele legitime ale personalului din sistem;
- să se înceteze cu: răspunsurile evazive, cu amenințările directe la adresa conducerilor unităților de învățământ și administratorilor financiari pentru neîncadrarea în bugetul aprobat sau voalate (de tipul preluarea contabilității de firme specializate, trecerea administratorilor financiari și secretarilor din unitățile de învățământ pe funcții comune etc.).

III. CONCLUZII:

Foarte multe întrebări au rămas fără răspuns sau au primit răspunsuri evazive.

S-au promis modificări legislative, dar fără a se avansa și termene clare.

Singura certitudine este că, față de faptul că persoana care reprezenta ,,interfața Siveco'' nu mai este angajata acestuia și ținând cont de multitudinea de probleme semnalate, se va organiza joi, 28.02.2019, orele 12:00 o întâlnire la sediul M.E.N. la care vor participa reprezentanții ministerului, Siveco și federațiilor sindicale, în cadrul căreia se vor analiza problemele și se vor fixa termene. Același grup de lucru va fi chemat să discute înainte de orice nouă modificare a Edusal. Informare FSE ,,Spiru Haret''

Informare FSE ,,Spiru Haret'' 2.587.011 octeţi PDF
Toate (1) fişierele de mai sus 2.398.067 octeţi ZIPPrima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara