Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Acumularea nemulțumirilor duce la acțiuni de protest .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Noutăți legislative
15.01.2018

La finalul anului 2017 și începutul anului 2018 decidenții au adoptat o serie de acte normative și administrative cu caracter normativ, care prezintă interes pentru învățământ. Acestea sunt prezentate în continuare sintetic și cronologic.

1. OMEN nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 2 din data de 3 ianuarie 2018, Partea I.

2. Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1005 din data de 19 decembrie 2017, Partea I.

Actul normativ stabilește metodologia de înființare a registrului general de evidență a salariaților și de completare și transmitere în registru a elementelor raportului de muncă. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H. G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.

3. Hotărârea Guvernului nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 a fost publicată în Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1026 din data de 27 decembrie 2017, Partea I.

Prin actul normativ se modifică și se copletează Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin H.G. nr. 215/2009, astfel:
- indemnizația de vacanță se acordă sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat;
- angajatorii suportă costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic;
- beneficiarii voucherelor de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să le utilizeze în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat;
- voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.
- în cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.
- beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice;
- pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agreement.

4. Hotărârea Gevernului nr. 959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confessional a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 14 din data de 8 ianuarie 2018, Partea I.

Actul normativ modifică HG nr. 136/2016, astfel:
- pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei (art. 2 alin. 2 și 3);
- pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei (art. 3 alin. 2 și 3).

5. Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data de 3 ianuarie 2018, Partea I.

Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile și activitățile finanțate integral din venituri proprii.

O prevedere importantă este și cea referitoare la cumulul de funcții (art. 62 din Lege) pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. Prin derogare de la prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeași unitate, dar numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază.

6. Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 3 ianuarie 2018, Partea I.

Legea prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2018.

Alte prevederi importante:
- câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei;
- cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului este de 4.162 lei, iar în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei;
- în anul 2018, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,15;
- în perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei.

Pentru detalii puteți consulta actele normative mai sus menționate pe site-ul organizației, la rubrica LEGISLAȚIE.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara