Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Semnalarea unor probleme de actualitate în sistemul de învățământ
19.10.2018

Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' a solicitat ministrului educației, d-na Rovana Plumb, convocarea, în regim de urgență, a federațiilor sindicale reprezentative la discuții privind o serie de probleme de o deosebită importanță cu care se confruntă sistemul de învățământ și salariații acestuia.

I. Modificarea costului standard per preșcolar/elev.

Sunt imperios necesare finanțarea corectă a învățământului preuniversitar și instituirea unui cost standard per elev/preșcolar corect [necesitatea introducerii unor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție actualizați la stabilirea costului standard, care să țină cont inclusiv de structura personalului și specificul activității (valoarea foarte mică a costului standard, dar și inexistența acestor coeficienți suplimentari de diferențiere și de corecție specifici, a generat an de an insuficiența fondurilor).
În condițiile actuale, sumele sunt insuficiente, ajungându-se la imposibilitatea plății salariilor, a contribuțiilor aferente acestora, la amenințări cu plângeri penale, la dispozibilizări de personal și la neacordarea unor drepturi prevăzute de legislația în vigoare, totul în numele încadrării în bugetul construit în baza unui cost standard insuficient.
Majorarea imediată a costului standard va avea efecte pozitive imediate în procesul de fundamentare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, bugetul alocat educației urmând să asigure finanțarea corectă și completă a sistemului de învățământ preuniversitar, inclusiv în ceea ce privește: cheltuielile cu salariile (în integralitate, având în vedere majorările de anul viitor, dar și drepturile salariale suplimentare ce urmează a fi acordate potrivit legislației în vigoare + plata cu ora), decontarea cheltuielilor de navetă, efectuarea analizelor medicale și examenului medical, cheltuieli ocazionate de participarea salariaților la cursurile și stagiile de formare inițiate de angajator ori necesare completării finanțării formării profesionale a salariaților; punerea în executare a sentințelor judecătorești - respectiv plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând drepturi de natură salarială și/sau daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, stabilite în favoarea personalului din învățământ.

II. Asigurarea plății corecte și complete a salariilor până la sfârșitul anului 2018 pentru tot personalul încadrat în sistemul de învățământ (atât a sumelor nete cuvenite salariaților, cât și a contribuțiilor aferente) - există în continuare semnale primite din teritoriu că fondurile pentru luna noiembrie, de exemplu, sunt insuficiente pentru plata salariilor.

III. Plata până la sfârșitul anului 2018 a sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești reprezentând drepturi de natură salarială (tranșa aferentă anului 2018 + restanțe) și/sau daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale stabilite în favoarea personalului din învățământ.

IV. Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare de contabil-șef și secretar-șef, cu nivel de studii S/M, și nivelul salariilor de bază aferente acestora, față de faptul că, urmare a aplicării acesteia, salariile personalului didactic încadrat pe funcții de conducere au scăzut semnificativ (scăderi de la câteva zeci de lei, la peste o mie de lei); în plus, există persoane încadrate cu concurs pe funcții didactice de conducere a căror situație nu este reglementată.

V. Modificarea imediată a programului EDUSAL, în vederea plății tuturor drepturilor prevăzute de legislația în vigoare, între care enumerăm: sporurile pentru condiții de muncă (inclusiv retroactiv - respectiv de la data aprobării de către consiliile de administrație a plății drepturilor în cauză, în baza buletinelor de determinare/expertizare), sporul pentru predare simultană pentru directorii unităților de învățământ primar, sporul pentru predare simultană în învățământul preșcolar, 15% în plus la salariul de bază pentru salariații CJRAE/CMBRAE etc.

VI. Abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației - elaborată de către minister ,,pe repede înainte'', fără a se analiza posibilele consecințe asupra sistemului de învățământ (între care: problemele generate în fundamentarea cifrei de școlarizare și mobilitatea personalului didactic, riscul intrării în lichidare a unor unități de învățământ etc.).

VII. Debirocratizarea reală a actului educațional:
În acest an școlar, birocrația în educație a atins cote alarmante: în plus față de anul școlar trecut, cadrele didactice încadrate în regim de plata cu ora trebuie să completeze fișe detaliate cu activitățile desfășurate la clasă/grupă; mai mult, se solicită și titularilor să completeze fișe care să justifice întreaga activitate desfășurată (nu doar activitatea de predare, ci și de formare, de mentorat etc.), iar în unele județe/unități se solicită câte două condici de prezență.
Un prim pas este abrogarea Anexei nr. 3 la O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar (Fișa de activitate lunară la plata cu ora).
În plus, se impune emiterea de circulare de către minister pentru stoparea practicilor lipsite de suport legal semnalate de colegii din întreaga țară, generate de interpretarea abuzivă a unor prevederi cuprinse în ordine de ministru de către inspectoratele școlare și/sau conducerile unităților de învățământ (de exemplu, O.M.E.N. nr. 4165/2018, O.M.E.N. nr. 4827/2018).

VIII. Respectarea prevederilor legale cu privire la efectivele maxime de elevi/preșcolari la clasă/grupă (s-a ajuns și la clase de peste 40 de elevi, argumentele fiind exclusiv de ordin financiar).

IX. Angajarea de personal calificat în sistem, în concordanță cu nevoile reale ale unităților de învățământ.

X. Stabilitate și coerență legislativă în domeniul educațional, în condițiile în care, în prezent, în mod inadmisibil se modifică acte normative ,,peste noapte'' (inclusiv Legea educației naționale nr. 1/2011 - lege organică), fără a se avea în vedere consecințele. În plus, există o serie de reglementări contradictorii cuprinse în acte administrative cu caracter normativ.

XI. Transparență din partea Ministerului Educației în ceea ce privește accesarea fondurilor europene (în condițiile în care instituția a aplicat pentru proiecte în care beneficiari sunt cadrele didactice, fără a implica și organizațiile care le reprezintă pe acestea), dublată de incapacitatea de a suplimenta finanțarea învățământului prin derularea de proiecte cu finanțare europeană.

XII. Dialog social real - organizațiile sindicale nu au fost consultate întotdeauna, ci numai când a considerat oportun conducerea Ministerului Educației (cum a fost, de exemplu, și cazul ,,celebrului'' ordin 4884).

XIII. Depolitizarea reală a actului educațional - după ce ani de zile am luptat pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar, ne-am confruntat cu eliberarea din funcție a inspectorilor școlari generali numiți în urma concursurilor și înlocuirea lor cu persoane dispuse să execute ordine, nu să aplice legea.

XIV. Revocarea tuturor ordinelor de ministru privind retragerea titlului de ,,Colegiu'' / ,,Colegiu Național'' emise în ultima perioadă și modificarea O.M.E.N. nr. 3732/20.05.2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, conform celor discutate cu federațiile sindicale reprezentative.

XV. Acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din învățământ care, deși desfășoară activitate în intervalul 01.07.2017-30.11.2018, nu a beneficiat încă de acest drept.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara