Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Mobilitate personalului didactic de predare: modificări și noul calendar al activităților .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Metodologia privind mobilitatea personalului didactic de predare 2018-2019
08.12.2017

În Monitorul Oficial numărul 926 din data de 24 noiembrie 2017, Partea I a fost publicat O MEN nr. 5485 din 13 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019.

Metodologia cuprinde următoarele prevederi:
- Dispoziții generale;
- Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar/consorții școlare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ;
- Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar;
- Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare:
* Dispoziții generale;
* Organizarea și desfășurarea transferului consimțit între unitățile de învățământ;
* Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare, prin repartizare organizată de inspectoratul școlar;

- Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:
* Dispoziții generale;
* Înscrierea candidaților și disciplinele de concurs;
* Comisiile de concurs;
* Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului;
* Repartizarea candidaților pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;
* Dispoziții finale privind organizarea și desfășurarea concursului;

- Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular:
* Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer și pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer;
* Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris;

- Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcția de personal didactic, în anul școlar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării;
- Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2018-2019,pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2018, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate înînvățământul preuniversitar,sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 și/sau 2014 pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar;
- Detașarea personalului didactic titular în învățământul preuniversitar;
- Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinate;
- Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat și în regim de cumul/plata cu ora:
* Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018 și de candidați în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 sau 2012:
* Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de cumul sau de plată cu ora;

- Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;
- Dispoziții finale;
- Anexele 1-19.

Actul normativ menționat a fost postat pe site-ul organizației, la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 2.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara