Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Conferința Anuală a CAR (IFN) SIP Hunedoara .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Informare FSE negocieri la MECȘ
13.02.2015

Urmare a celor convenite în cursul săptămânii trecute cu conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, luni, 9 februarie 2015, cu începere de la ora 14,00, a avut loc o nouă întâlnire la sediul ministerului.

La întâlnire au participat: din partea M.E.C.S. domnul secretar de stat Vasile Șalaru, doamna director general Corina Marin, domnul director general Mihai Păunică, domnul director George Ghelmez, inspectori generali; din partea F.S.E. ,,SPIRU HARET'' domnul președinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon, domnii prim-vicepreședinți Ionel Barbu și Teodor Fîrțonea, consilierii juridici Ioana Voicu și Ștefan Militaru; din partea F.S.L.I. domnul secretar general Constantin Rada, doamna vicepreședinte Cornelia Popa-Stavri și doamna consilier juridic Liliana Glință.

În cadrul întâlnirii, s-au stabilit comisii de lucru și calendarul întâlnirilor pentru:

1. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar: comisia se va întruni începând de săptămâna viitoare, după ce se va publica în Monitorul Oficial în format letric textul Regulamentului aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014. Textul în forma modificată va intra în vigoare de la data de 01.09.2015, dată până la care este aplicabil O.M.E.N. nr. 5115/2014.

2. Aprobarea Criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, a Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic și a Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic:
Proiectele Criteriilor de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic și Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar și nedidactic vor fi transmise federațiilor sindicale până marți, 10.02.2015, ora 12,00, urmând a fi discutate în comisie joi, 12.02.2015, cu începere de la ora 10,00.
Proiectul Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic urmează a fi elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prezentat federațiilor sindicale până joi, 12.02.2015, astfel încât să poată fi discutat și aprobat în cel mai scurt timp.

3. Proiectul Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar: textul va fi definitivat de minister și pus în dezbatere publică în cursul acestei săptămâni, urmând ca întâlnirea comisiei de lucru să aibă loc peste alte două săptămâni.

Separat de problemele înscrise pe ordinea de zi, reprezentanții F.S.E. ,,SPIRU HARET'' au ridicat următoarele probleme:

1. modificarea, în regim de urgență, a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (solicitată M.E.C.S. prin adresa federației nr. 10/13.01.2015) cel puțin în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice care au obținut definitivatul și au vechime doar 1 an (stagiul de practică); reglementarea salarizării prin cumul; eliminarea discriminării, din punct de vedere al indemnizației de conducere, existente între director și director adjunct, ambii proveniți din rândul educatoarelor/învățătorilor/institutorilor/profesorilor pentru învățământ preșcolar și primar; reglementarea concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului ca vechime efectivă în învățământ; eliminarea discriminării, din punct de vedere al indemnizației de conducere, create între inspectorul de specialitate și inspectorul școlar etc. problema va fi rediscutată marți, 17.02.2015;

2. modificarea, în regim de urgență, a Normelor Metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011, astfel cum au fost modificate prin OM.E.C.T.S. nr. 5411/2012, în acord cu modificările operate în Codul muncii prin Legea nr. 12/2015 în materia concediului de odihnă (solicitată M.E.C.S. prin adresa federației nr. 112/27.01.2015) și această problemă va fi rediscutată marți, 17.02.2015;

3. elaborarea și transmiterea în teritoriu a grilelor de salarizare pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar, aplicabile cu începere de la 01.03.2015 și 01.09.2015 în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 83/2014 (solicitată M.E.C.S. prin adresa federației nr. 136/09.02.2015) la acest punctul domnul director George Ghelmez a precizat că nu este necesară elaborarea grilelor, modificarea salariilor urmând a se opera direct în Edusal, prin aplicarea procentului de 5% la salariile reglementate de Legea nr. 63/2011;

4. normele metodologice privind obligația de catedră pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar și indemnizațiile de conducere pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și această problemă va fi rediscutată marți, 17.02.2015;

5. reținerile operate din diferențele salariale plătite în luna decembrie 2014 reprezentând contribuții de asigurări sociale, peste limita prevăzută de art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (,,Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin. (1) pct. IV și alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declarația individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât suma reprezentând 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.'') și această problemă va fi rediscutată marți, 17.02.2015, însă domnul director George Ghelmez a precizat că cei în cauză sunt liberi să solicite caselor de pensii restituirea diferențelor de contribuții reținute în plus;

6. salarizarea personalului nedidactic (sesizată din nou în acest an Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Guvernului prin adresele federației din data de 29.01.2015) M.E.C.S. nu a oferit niciun răspuns.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara