Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Ştiri foarte importante .:. Gradația de merit 2020 - primele rezultate .:.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Gradația de merit 2015
24.01.2015

A fost aprobată Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.

La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa:
a)personalul didactic de predare și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani;
b)personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani.

Numărul de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice și 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic și didactic auxiliar aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.

Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților din perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2014. Fișa în baza căreia se realizează evaluarea se elaborează, ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat:
1.Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%:
2.Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%:
3.Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%:
4.Criteriul privind contribuție la dezvoltarea instituțională - ponderea 5%:

Stabilirea punctajului și elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competența comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar.

Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2015 cuprinde:
1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar
Perioada: 9-20 februarie 2015
2.Comunicarea fișelor de evaluare de către inspectoratul școlar în teritoriu
Perioada: 23-27 februarie 2015
3.Întocmirea și depunerea de către candidați a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ
Perioada: 2-20 martie 2015
4.Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar
Perioada: 23-31 aprilie 2015
5.Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
Perioada: 1-22 aprilie 2015
6.Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 23 aprilie-13 mai 2015
7.Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Perioada: 14-15 mai 2015
8.Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar
Termen: 18 mai 2015
9.Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 19-20 mai 2015
10.Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații
Perioada: 21-25 mai 2015
11.Stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal, precum și pe discipline de învățământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare
Termen: 26-27 mai 2015
12.Înaintarea la Ministerul Educației Naționale a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit
Perioada: 28-29 mai 2015
13.Emiterea ordinului ministrului educației naționale
Termen: 11 august 2015

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, sunt postate pe site la rubrica LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 Gradația de merit 2015.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara