Site-ul SIPHD.RO utilizează cookie-uri.
Puteți consulta politica de confidențialitate.
Continuând navigarea pe site vă declarați acordul dumneavoastră.

De acord
Log in Autentificare   Sign up Înregistrare
SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
S.I.P. Hunedoara Aveţi nevoie de Adobe Flash Player.
Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient atât cât membrii săi îl fac.     Fiecare din noi face sindicatul să fie ceea ce este!


Nr. 67 / 20.02.2006
20.02.2006

Către toate unitățile școlare
În atenția liderului și membrilor de sindicat

Stimați colegi,

1. Prin sentințele civile pronunțate de Tribunalul Hunedoara - Secția Civilă s-au admis acțiunile formulate de Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara în numele membrilor de sindicat și s-a dispus obligarea pârâților (unitatea de învățământ, inspectoratul școlar, consiliul local, primarul) la calcularea corespunzătoare a salariilor personalului didactic și didactic auxiliar și la plata retroactivă (începând cu data de 01.01.2003) a diferențelor salariale dintre sumele cuvenite conform prevederilor legale și sumele efectiv plătite. Precizăm faptul că în cazul unor conflicte de muncă care au ca obiect drepturi salariale, conform prevederilor art. 289 din Codul muncii, ,,hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii''.
S.I.P. Hunedoara a adresat tuturor unităților de învățământ cereri de punere în executare a acestor sentințe. Din informațiile primite de la liderii sindicali rezultă că, deși în unitățile de învățământ s-au calculat aceste diferențe, ele nu au fost plătite până la această dată.
Pentru soluționarea acestei probleme, vă rugăm să cereți conducerii unității de învățământ să solicite în scris consiliului local și primăriei din localitatea dumneavoastră, printr-o adresă expresă, sumele necesare punerii în executare a sentințelor menționate anterior.
În acest fel, în cazul în care se va recurge la executarea silită, unitatea școlară va putea face dovada demersurilor întreprinse, iar sancțiunile legale vor fi aplicate numai celor din vina cărora sentințele nu au fost puse în executare.

2. În iulie 2005, în toate unitățile școlare s-a plătit salariul premial (2%) pentru lunile aprilie, mai, iunie. Prin adresa 40301/16.09.2005, M.Ed.C. a dispus măsuri de recuperare a acestor sume. Federația Sindicatelor din Învățământ ,,Spiru Haret'', din care face parte și S.I.P. Hunedoara, a atacat în instanță această dispoziție a ministerului. Curtea de Apel București, prin sentința civilă nr. 178/25.01.2006, a admis acțiunea federației noastre și a dispus anularea actului 40301/16.09.2006.
Având în vedere cel menționate, vă rugăm să solicitați conducerii unității restituirea sumelor reținute în mod ilegal.

3. În cursul anului 2005, S.I.P. Hunedoara a întreprins mai multe demersuri la M.Ed.C., astfel încât personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitățile de învățământ și inspectoratele școlare să poată fi promovat în grade/trepte profesionale.
Prin adresa 15388 emisă de M.Ed.C. suntem informați că ,,potrivit art. 4 (3) din O.G. 4/2006, personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ, în urma evaluării performanțelor profesionale individuale, poate fi promovat în gradul sau treapta profesională imediat superioară''.
Cei îndreptățiți sunt rugați să solicitate conducerii unității punerea în aplicare a prevederilor mai sus menționate.

4. În ultima perioadă am primit o serie de petiții, reclamații, contestații referitoare la modul de constituire a catedrelor/posturilor, restrângerile de activitate care vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate etc.
Pentru a evita astfel de situații și pentru o informare corectă a personalului, vă rugăm să solicitați directorului unității să prezinte proiectul de încadrare în cadrul consiliului profesoral și al consiliului de administrație al unității școlare, înainte de a-l înainta spre verificare și validare comisiei de mobilitate a inspectoratului școlar. Menționăm că în acest sens sunt și precizările art. 3 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar aprobată prin O. M.Ed.C. 5442/09.11.2005

5. Am fost înștiințați despre faptul că în unitățile de învățământ din județ a început campania de strângere a semnăturilor în vederea constituirii comisiilor pentru testele naționale și bacalaureat, fiind transmise formularele / cererile-tip pe care cadrele didactice trebuie să le completeze într-un termen cât mai scurt.
Dorim să vă aducem la cunoștință că activitatea din aceste comisii constituie muncă suplimentară, astfel că este necesar acordul dumneavoastră expres pentru a fi nominalizați în comisiile respective, inspectoratul școlar neavând posibilitatea să vă oblige la prestarea acestor activități. Aceasta cu atât mai mult cu cât se solicită completarea cererilor fără a avea cunoștință despre modalitatea de remunerare a activității prestate, existând pericolul de a primi sume foarte mici.
Facem precizarea că, în cursul anului trecut, participanții la aceste activități, au fost induși în eroare, deoarece drepturile bănești ce ar fi trebuit să le revină au fost mult diminuate față de anul precedent ,,sume chiar de 3 ori mai mici'' ceea ce a determinat retragerea cadrelor didactice din comisii și perturbarea desfășurării examenelor.
Subliniem faptul că Federația Sindicatelor din Învățământ ,,SPIRU HARET'' a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să dispună convocarea federațiilor sindicale reprezentative în vederea discutării proiectelor de ordine privind salarizarea personalului care face parte din comisiile pentru testele naționale, bacalaureat și concursul național unic de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante din învățământul preuniversitar, urmând ca acestea să fie aduse cât mai curând la cunoștința personalului din învățământ, astfel încât acesta să completeze formularele transmise de inspectoratele școlare în cunoștință de cauză.
De asemenea, S.I.P. Hunedoara a solicitat Inspectoratului școlar al Județului Hunedoara să dispună amânarea completării formularelor / cererilor-tip până la emiterea actelor mai sus menționate.

Consiliul Județean
S.I.P. Hunedoara

Președinte,
Paul Rusu

Numărul de vizualizări 1593 vizualizări.
Prima pagină| Ştiri| Revista presei| Presa despre noi| Buletin informativ / Informări| Puncte de vedere| Documente MEN, ISJ, CCD...| Despre noi| Informaţii utile| Legislaţie| Consultaţii juridice| Procese| Turism| C.A.R.| Contact| Legături utile| Dialog social şi advocacy| Forumul S.I.P. Hunedoara| Membri de sindicat| Concurs de fotografii| Galerie Foto| Căutare articole| Zile libere| Flux de ştiri RSS| English Summary| Webmaster| Harta site-ului| Cookie
© 2002-2015 S.I.P. Hunedoara. Toate drepturile rezervate.
Rezoluţia recomandată: 1024x768.
Au fost 4154277 vizite, începând din 14.10.2011.


SIP Hunedoara