SIP Hunedoara

Ajutorul financiar reprezentând echivalentul în lei a 100 euro
07.11.2011

Ajutorul financiar în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic pentru anul 2010 nu a fost plătit în nici o unitate de învățământ. Drept urmare, S.I.P. Hunedoara va iniția, începând din a doua jumătate a lunii noiembrie 2011, procese în instanțele de judecată.

Ajutorul financiar (reprezentând echivalentul în lei a 100 euro) în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice a fost reglementat de Legea nr. 315/2006 și H.G. nr. 453/2007, până la data de 3 iulie 2010, când Legea nr. 315/2006 a fost abrogată expres prin art. 15 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 118/2010.

De acordarea acestui ajutor au beneficiat numai cadrele didactice în activitate, titulare și/sau suplinitoare calificate, încadrate în învățământul preuniversitar.

Acordarea ajutorului s-a făcut, anual, pentru fiecare cadru didactic, pentru funcția de bază, de unitatea de învățământ preuniversitar la care cadrul didactic și-a desfășurat activitatea, respectiv de către unitatea la care s-au păstrat și completat carnetele de muncă (în situația în care cadrul didactic își desfășoară activitatea în mai multe unități de învățământ).

Pentru anul 2009, ajutorul financiar în vederea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic a fost plătit parțial, aproximativ 30 euro. Drept urmare, S.I.P. Hunedoara a inițiat procese în instanțele de judecată care au dispus MECTS și ISJ Hunedoara plata diferenței de 70 euro.

În prezent sunt soluționate și procesele restante (48 de dosare), iar după ce instanța de judecată va comunica toate hotărârile se va înainta cererea de executare a sentințelor atât la ISJ Hunedoara cât și la MECTS.

Plata ajutorului financiar pentru achiziționarea de cărți și programe educaționale pe suport electronic aferent anului 2010, trebuia să se efectueze proporțional cu perioada cât dispozițiile Legii nr. 315/2006 au fost în vigoare, respectiv, până la data de 3 iulie 2010. Suma la care erau îndreptățite cadrele didactice era de 50 de euro (echivalent în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data plății efective).

Acte necesare pentru acționarea în instanță: