SIP Hunedoara

Educație
01.05.2011

Pagini Web din educaţie:
Ministerul Educației și Cercetării ANPCDEFP ARACIP
Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara Casa Corpului Didactic Hunedoara Centrul Județean de Asistență PsihoPedagogică Deva
Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara Casa Corpului Didactic Hunedoara Centrul Județean de Asistență
PsihoPedagogică Deva
Asociația Generală a Învățătorilor din România Asociația Europeană a Educatorilor Învățământul Rural din România
Asociația Generală a Învățătorilor din România Asociația Europeană a Educatorilor Învățământul Rural din România
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Fiecare Copil în Grădiniţă Coaliţia pentru Educaţie
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Fiecare Copil în Grădiniţă Coaliţia pentru Educaţie