SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
10.02.2020

Luni, 10 februarie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara
II. Validarea listei cadrelor didactice care au solicitat menținerea în activitate peste vârsta limită de pensionare
III. Solicitări din partea unităților de învățământ
IV. Diverse

În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:

I. Ca urmare a numirii unui nou director al Casei Corpului Didactic Hunedoara, acesta devine membru de drept al Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara.

II. Din cele 14 solicitări depuse, se validează doar 12 solicitări de menținere a cadrelor didactice în activitate peste vârsta limită de pensionare, conform anexei.

III. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Liceul cu Program Sportiv ,,Cetate'' Deva - se aprobă ocupare 1 post de supraveghetor noapte prin concurs/transfer/detașare;
b. Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși'' Petrila - se aprobă transferul unui elev din clasa a V-a de la Școala Gimnazială ,,I. D. Sârbu'' Petrila;
c. Liceul Tehnologic ,,Ovid Densușianu'' Călan - se prezintă adresa referitoare la intrarea prin efracție în sediul grădiniței;
d. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - se aprobă evaluarea externă ARACIP;
e. Seminarul ,,Sfânta Ecaterina'' Prislop - se aprobă suspendarea cursurilor pentru data de 22.04.2020, cu recuperare;
f. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - solicită reanalizarea proiectului planului de școlarizare; se solicită Ministerului Educației acordarea unei clase suplimentare față de solicitarea inițială;
g. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 2 locuri la clasa a IX-a, profil uman, specializarea științe socio-umane;
h. Liceul Teoretic ,,Teglaș Gabor'' Deva - se aprobă suspendarea cursurilor în data de 14.02.2020, cu recuperare.

IV. Diverse:

1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - diplomă bacalaureat, promoția 2004;
b. Liceul Energetic Deva - diplomă bacalaureat, promoția 1997.

Anexele la ce se face referire în articol sunt postate la rubrica DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD-SEDINȚE CA al ISJ.