SIP Hunedoara

Modificări în Legea Educației Naționale
04.02.2020

Două acte normative, emise de Parlament la finalul anului trecut, respectiv de Guvern la începutul acestui an, modifică o serie de articole din Legea nr. 1/2011 a educației naționale.

Legea 260 din 24 decembrie 2019 aduce o serie de completări referitor la situațiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat într-o unitate școlară, unitate conexă, casa corpului didactic, inspectorat școlar. Astfel, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educațional, prin hotărâre a consiliului de administrație al instituției în cauză se solicită un nou examen medical complet. Situațiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate și stabilite de către o comisie formată din 3-5 membri, medici specialiști, constituită la nivel județean în baza unui protocol între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care să realizeze expertiza capacității de muncă.

Pe de altă parte, legea menționată modifică o serie de articole de la secțiunea 11 a Legii Educației (răspunderea disciplinară și patrimonială). Modificările se referă, în principal, la:
- modul în care se sesizează și se înregistrează o faptă ce poate constitui abatere disciplinară;
- realizarea unei cercetări prealabile al cărei rezultat va stabili dacă este cazul să se înceapă cercetarea efectivă pentru abaterile prezumate săvârșite;
- constituirea și componența comisiilor de cercetare disciplinară;
- termenele de cercetare, comunicare a deciziilor, contestare.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 3 din 16 ianuarie 2020 se pune în concordanță Legea Educației cu o serie de decizii ale Curții Constituționale privind dreptul personalul didactic de sex feminin de a opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbați, respectiv vârsta de 65 de ani.

Pentru alte detalii puteți consulta/descărca prevederile menționate de la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE ÎNVĂȚĂMÂNT 1 sau urmând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=3&st=36