SIP Hunedoara

Ședința ISJ Hunedoara cu directorii unităților de învățământ
12.12.2019

Joi, 12 decembrie 2019, în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat următoarele puncte:
1. Aspecte referitoare la organizarea rețelei școlare și fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021;
2. Precizări privind realizarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020-2021;
3. Diverse.

În deschiderea ședinței, Ansamblul ,,Românașul'' al Liceului de Arte ,,Sigismund Toduță'' din Deva și Ansamblul de datini și obiceiuri de la Liceul Tehnologic ,,Transilvania'' Deva au prezentat un program de colinde.

În cadrul lucrărilor au fost parcurse următoarele puncte:

Ștefănie Maria, inspector școlar general, ISJ Hunedoara:
- deschiderea ședinței, ordinea de zi;
- exemple de bună practică.

Mate Marta, inspector școlar general adjunct, ISJ Hunedoara:
- aspecte specifice finalului de semestru: acțiuni specifice (încheierea situației școlare, stabilirea notei la purtare, validarea situațiilor școlare, completarea situațiilor statistice) , transferul elevilor, frecvența elevilor, puncte slabe, măsuri de remediere, simularea județeană, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021.

Beșleagă Camelia, inspector pentru managementul resursei umane, ISJ Hunedoara:
- aspecte privind noua Metodologie de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021.

Nistor Ionuț, consilier juridic, ISJ Hunedoara:
- precizări privind funcționarea consiliilor de administrație din unitățile de învățământ.

Ștefănie Maria, inspector școlar general, ISJ Hunedoara:
- alte precizări referitoare la bugetul unității de învățământ, burse elevi, sume restante la plată etc.

Rusu Paul, președinte SIP Hunedoara:
- precizări privind ,,dezbaterile'' pe teme de învățământ desfășurate în/de media;
- observații privind funcționarea consiliilor elevilor;
- alte informații de interes profesional și sindical.

La finalul ședinței s-au purtat discuții, doar cu directorii unităților de învățământ liceal, despre proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021.

Materialele suport:
- Aspecte specifice la final de semestru I, an școlar 2019-2020.

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate în cadrul rubricii: DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII sau urmând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=53&st=3305