SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
05.09.2019

Joi, 5 septembrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Transfer elevi clasa a IX-a.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ.
III. Diverse.

În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se aprobă solicitările de transfer a unor elevi din clasa a IX-a și se transmit spre avizare MEN, în baza art. 152, alin. (1) din ROFUIP, conform referatului de expertiză medico-pedagogică.

II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Școala Gimnazială Sălașu de Sus - se aprobă funcționarea sub efectivele legale;
b. Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu'' Hunedoara - se acordă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă a V-a;
c. Școala Gimnazială Romos - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la grupa mixtă preșcolari;
d. Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă pregătitoare;
e. Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan - se aprobă transformare 1 grupă program normal în program prelungit;
f. Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă anul I, programul ,,A doua șansă''.

III. Diverse:

1. La solicitarea Primăriei Sălașu de Sus, se aprobă schimbarea destinației Școlii Primare Râu Alb.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan'' Hunedoara - diplomă de absolvire școală profesională, promoția 1996;
b. Liceul Teoretic ,,Traian'' Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 2006.