SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
19.08.2019

Luni, 19 august a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Aprobarea detașării în interesul învățământului a funcțiilor de director și director adjunct, rămase vacante după concurs, precum și a funcțiilor de inspectori școlari.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ.
III. Diverse.

În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:

I. Aprobarea detașării în interesul învățământului a funcțiilor de director și director adjunct

a. Se aprobă posturile de directori și directori adjunct ocupate prin detașare în interesul învățământului (28 posturi ocupate prin continuitate și 4 posturi ocupate prin promovare interviu), conform anexei.

b. Se aprobă posturile de inspectori școlari, rămase vacante după concurs, avizate de MEN, ocupate prin detașarea în interesul învățământului, conform anexei.

II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu o clasă a V-a;
b. Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior - se aprobă suplimentarea locurilor la grupa mică;
c. Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna'' Deva - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 post secretar și 1 post îngrijitor;
d. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post îngrijitor;
e. Liceul Tehnologic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny'' Simeria - se acordă aviz transformare 1 post de muncitor în conducător auto, perioadă determinată;
f. Liceul Tehnologic Agricol ,,Al. Borza'' Geoagiu - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post bibliotecar, 1 post muncitor calificat, 1 post îngrijitor, iar pentru structura Aurel Vlaicu 0,5 post îngrijitor;
g. Școala Primară Sălașu de Sus - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 normă fochist și 0,5 normă muncitor calificat;
h. Școala Gimnazială Boșorod - se aprobă suplimentarea cu 2 locuri la grădiniță;
i. Școala Gimnazială Beriu - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post șofer.

III. Diverse:

1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Diplomă de bacalaureat, promoțiile 2005, 2008, 1997, 1984, 1998, 2002, conform solicitărilor;
2. La solicitarea Primăriei Orașului Simeria, se aprobă schimbarea destinației imobilului Școlii Primare Uroi, conform documentației depuse.
3. La solicitarea Primăriei Sălașu de Sus, se aprobă schimbarea destinației Școlilor Ohaba de sub Piatră, Sălașu de Jos, Mălăiești, Nucșoara, Coroiești, Paroș, Zăvoi, conform documentației depuse.
4. Se aprobă raportul comisiei ISJ Hunedoara, constituite în urma depunerii unei sesizări, la CCD Hunedoara.