SIP Hunedoara

Ședința ISJ Hunedoara cu directorii unităților de învățământ
05.09.2019

Miercuri, 4 septembrie 2019, în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost:
1. Modificări în organigrama I.S.J. Hunedoara;
2. Situația unităților școlare în ceea ce privește autorizația sanitară de funcționare;
3. Priorități la începutul anului școlar 2019-2020;
4. Diverse.

În cadrul ședinței lucrărilor au fost parcurse următoarele puncte:

Ștefănie Maria, inspector școlar general:
- prezentarea modificărilor în organigrama I.S.J. Hunedoara;

Cecilia Birău, D.S.P. Hunedoara:
- situația unităților fără autorizație sanitară de funcționare;
- probleme cu privire la sănătatea publică la început de an școlar în unitățile de învățământ;
- nevoia de a depune eforturi permanente pentru menținerea standardelor și remedierea problemelor existente (peste 80% din unitățile de învățământ au programe de conformare, cele mai multe dintre probleme ridicându-le împrejmuirile, grupurile sanitare și spațiile destinate programului prin care se distribuie în unitățile de învățământ lapte și produse de panificație);

Mate Marta, inspector școlar general adjunct:
- activități pe agenda I.S.J. Hunedoara;
- activități pe agenda unităților de învățământ;
- lista unităților fără autorizație sanitară de funcționare și soluțiile identificate (13 locații);
- lista unităților fără aviz ISU (4 unități);
- fonduri alocate pentru realizarea de grupuri sanitare la nivelul județului Hunedoara (6 locații);
- precizări privind festivitatea de premiere a elevilor care au obținut media 10 la examenele naționale;
- situația admiterii la seral/învățământ fără frecvență clasa a IX-a;
- etapa specială de admitere în învățământul liceal;
- precizări privind manualele școlare;
- precizări privind examenele naționale în anul școlar 2019-2020;
- structura anului școlar 2019-2020;

Manolea Mihaela, inspector pentru managementul instituțional:
- aspecte privind procedura de evaluare a directorilor și directorilor adjuncți;
- distribuirea fișelor posturilor pentru directori și directorii adjuncți;

Miertoiu Mariana, contabil șef I.S.J. Hunedoara:
- precizări privind programele naționale;
- aspecte privind salarizarea și distribuirea sumelor în baza legii nr. 85/2016;
- aspecte privind programarea concediilor de odihnă;
- aspecte privind realizarea inventarierii la nivelul unităților de învățământ;

Beșleagă Camelia, inspector resurse umane:
- urgentarea înaintării documentelor rezultate din derularea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor în vederea pregătirii probei scrise;

Cioară Marius și Dafin Cosmin, departamentul audit al I.S.J. Hunedoara:
- rezultatele controlului tematic cu privire la compensarea în bani a zilelor de concediu de odihnă neefectuate;
- aspecte privind realizarea controlului managerial intern;
- aspecte privind evaluarea sistemului anticorupție la nivelul unităților de învățământ;

Nistor Ion, jurist I.S.J. Hunedoara:
- aspecte privind noutățile legislative, cu precizări legate de Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;

Ștefănie Maria, inspector școlar general:
- situația la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat;
- repartizarea inspectorilor în calitate de coordonatori ai unităților de învățământ;
- derularea Jocurilor Naționale ,,Special Olimpics'' 2019 în județul Hunedoara;
- aspecte privind derularea proiectelor în curs de implementare;
- aspecte privind relațiile unităților de învățământ cu autoritățile locale
etc.

Materialele suport:
- Priorități la începutul anului școlar 2019-2020;
- Repartizarea inspectorilor în ceea ce privește coordonarea unităților de învățământ.

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate în cadrul rubricii: DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII.