SIP Hunedoara

Ocuparea funcțiilor de conducere vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
13.08.2019

Pentru ocuparea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ, rămase vacante după etapa de asigurare a continuității conducerii unității de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a declanșat procedura de selecție.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape:
12 august - afișarea listei posturilor vacante;
13-14 august - depunerea portofoliilor cu documentele solicitate;
16 august - afișarea planificării probelor de interviu;
19 august - desfășurarea probelor de interviu.

Toate detaliile privind organizarea și desfășurarea selecției se regăsesc în Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea selecției pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, îndrumare și control.

Procedura poate fi studiată/descărcată mai jos: https://www.siphd.ro/doc/isj/2019/po_645m.pdf

Precizare

Aproximativ 15 % din funcțiile de conducere din unitățile de învățământ din județul nostru nu au fost ocupate prin concurs național, ci prin detașare în interesul învățământului. Pentru aceste posturi se face, în prezent, selecția candidaților pentru detașare în interesul învățământului pe funcția de conducere.