SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
10.06.2019

Luni, 10 iunie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.

În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa a V-a, arte plastice;
b. Școala Gimnazială ,,I. D. Sîrbu'' Petrila - se acordă aviz organizare concurs pentru 0,5 post secretar, perioadă determinată și 1 post îngrijitor, perioadă determinată;
c. Liceul cu Program Sportiv ,,Cetate'' Deva - se acordă aviz organizare examen de promovare la gradul II pentru 1 post secretar;
d. Școala Gimnazială Densuș - se propune reanalizarea cazului unui elev ca urmare a rezultatelor medicale;
e. Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva - se acordă aviz pentru completare acte promoții anterioare;
f. Liceul Tehno logic ,,Crișan' Crișcior - se acordă aviz pentru finalizarea actelor de studii pentru eliberare promoții anterioare.

II. Diverse:

1. Se aprobă prelungirea detașării pentru o perioadă de 6 luni pentru 1 consilier salarizare și 1 auditor intern.
2. Se aprobă transferul unui elev din anul I școală profesională de la Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Petrescu'' Caracal la Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan.
3. Se aprobă solicitarea Primăriei Hațeg de schimbare a destinației Școlii Generale Silvașu de Jos în spațiu destinat funcționării biroului taxe și impozite.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Școala Profesională Sibișel - diplomă de absolvire școală profesională;
b. Școala Profesională Nr. 2 Hunedoara - diplomă de absolvire școală profesională, promoția 1991;
c. Liceul Teoretic ,,Traian'' Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 2002;
d. Liceul de Informatică Hunedoara - diplomă de bacalaureat, promoția 1998.
5. Se constituie Comisia de verificare a ISJ Hunedoara în urma raportului Corpului de control al ministrului de la Școala Postliceală ,,Vasile Goldiș'' Deva.
6. Referitor la problemele semnalate la Școala Gimnazială Pui, contestația depusă de un cadru didactic referitor la transformarea CIM din durată determinată în durată viabilitate post și ne rezervarea postului pentru un alt cadru didactic titular aflat în pensie de boală, s-a solicitat prezența directorului unității pentru lămurirea problemelor.