SIP Hunedoara

Pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control
11.06.2019

La solicitarea mai multor colegi facem precizarea că pensionarea personalului didactic de predare se poate face și în timpul anului școlar.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 - 2020, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare, ,,Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar''.

Pentru a veni în sprijinul personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, care dorește să se pensioneze începând cu data de 1 iulie 2019 am elaborat un model de cerere. Pentru a putea fi aprobate în timp util, cererile se vor înregistra la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara până cel târziu luni, 24 iunie 2019.

Cererea poate fi consultată/descărcată accesând rubrica INFORMAȚII UTILE - Modele de cereri sau urmând link-ul de mai jos: https://www.siphd.ro/index.php?ex=2&st=2714