SIP Hunedoara

5 iunie - Ziua Națională a Educației
05.06.2019

În fiecare an, la 5 iunie, este sărbătorită Ziua Învățătorului. Această dată a fost stabilită prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007, manifestarea urmând a avea un caracter educațional, național, apolitic și cultural. Ziua de 5 iunie poartă semnificația zilei de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc (5 iunie 1779 - 17 septembrie 1823).

5 iunie - Ziua Națională a Educației
Probabil că Legiuitorul, atunci când a stabilit 5 iunie ca sărbătoare a dascălilor, s-a inspirat din vechea sărbătoare, de dinainte de 1989, dar a uitat că lucrurile s-au schimbat, au evoluat, iar sintagma din titlul sărbătorii nu mai are acoperire, este puțin anacronică și chiar discriminatorie.

Este corect să sărbătorim astăzi Ziua Națională a Educației și, în același timp, a tuturor celor fără de care nu s-ar putea face educație. Ne gândim și la elevi și la părinți, pe de altă parte, la toți colegii noștri care contribuie la bunul mers al învățământului: îngrijitori, muncitori, secretari, contabili, bibliotecari, laboranți etc. și evident dascălii: educatori, învățători, profesori.

De ziua noastră, LA MULȚI ANI, DRAGI COLEGI!

Precizări

Potrivit actului normativ menționat, Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, iar Ministerul Educației și alte instituții abilitate ale statului acordă premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite. De asemenea, în toate unitățile de învățământ au loc manifestări menite să pună în valoare tradiția și împlinirile școlii românești.

Totodată, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 435 din data de 17.04.2019, prevede la articolul 8 următoarele:
,,(1) Părțile convin să sărbătorească pe 5 Iunie - Ziua Învățătorului, organizând împreună, în timpul programului de lucru, manifestări specifice, dedicate acestor evenimente.
(2) În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.
(3) Comisiile paritare de la fiecare nivel vor stabili, cu cel puțin 30 de zile înainte de fiecare eveniment prevăzut la alin. (1), modul de desfășurare a manifestărilor ocazionate de acestea
.''