SIP Hunedoara

Plata dobânzilor
31.05.2019

Prin hotărârile pronunțate de Tribunalul Hunedoara în dosarele ce au avut ca obiect calculul și plata dobânzii legale, instanța a apreciat că ,,reclamanților li se cuvine, pentru repararea integrală a prejudiciului produs prin neexecutarea la scadență a obligației de plată și acordarea unor daune -moratorii constând în dobânda legală penalizatoare, în condițiile art. 1 alin. (3) coroborat cu art. 2 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar'', mențiune care se regăsește în considerentele hotărârii.

În conformitate cu dispozițiile art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă, ,,Autoritatea de lucru judecat privește dispozitivul, precum și considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă''.

Având în vedere hotărârea instanței precum și dispozițiile art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă, beneficiază de putere de lucru judecat și considerentele, atunci când sunt avute în vedere acele considerente în lipsa cărora nu ar fi posibilă înțelegerea dispozitivului hotărârii. Doctrina și practica judiciară au statuat că acest tip de considerente reprezintă considerente decisive, adică acelea care constituie susținerea necesară a dispozitivului făcând corp comun cu acesta.

În concluzie și mai pe românește, în județul Hunedoara se vor plăti dobânzi penalizatoare (cu patru puncte procentuale mai mari decât dobânda remuneratorie), așa cum a dispus Tribunalul Hunedoara în toate hotărârile pronunțate pe această speță.