SIP Hunedoara

Conferința Județeană a SIP Hunedoara
16.05.2019

După cum s-a comunicat prin articolul publicat pe site în data de 23.04.2019, dar și prin materialele informative transmise grupelor sindicale, în data de 29 mai 2019, ora 12:00, a fost convocată Conferința Județeană a Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara, la sala ,,Spiru Haret'' de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, din Deva, strada Gheorghe Barițiu nr. 2.

În perioada trecută de la convocarea Conferinței au fost finalizate Rapoartele de activitate ale Biroului Executiv și Comisiei de cenzori, Raportul financiar contabil și au fost elaborate Proiectul Strategiei pentru perioada 2019-2023 și Proiectul Rezoluției Conferinței.

Materialele au fost aprobate în cadrul ședinței Biroului Executiv de miercuri, 15 mai și pot fi consultate/descărcate mai jos.

Lucrările Conferinței Județene se vor desfășura în conformitate cu Statutul organizației și Regulamentul de desfășurare-anexă la Statut.

Numărul de delegați la Conferință a fost stabilit de Biroul Executiv prin raportare la norma de reprezentare prevăzută de Statut (1 delegat la 25 de membri de sindicat) și la numărul membrilor de sindicat din fiecare grupă. Tabelele cu numărul de delegați pe fiecare zonă și fiecare grupă sindicală au fost transmise prin liderii de zonă și liderii grupelor sindicale.

Candidaturile pentru toate funcțiile se depun: la secretariatul SIP Hunedoara, Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă prin fax: 0254 211642, 0254 232350; prin e-mail: sip@siphd.ro

Materiale supuse dezbaterii pot fi descărcate mai jos.