SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
25.04.2019

Joi, 25 aprilie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Soluționarea contestațiilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de 1 an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei conform OMEN nr. 3886/11.04.2019, care modifică și completează OMEN nr. 5460/2018.

În cadrul ședinței au fost luate următoarele hotărâri:

I. 1. Se resping contestațiile depuse de 4 cadre didactice de la Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva, motivat de:
- dimensionarea planului de școlarizare pentru unitatea de învățământ Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva este determinată de scăderea efectivelor de elevi, astfel, în anul școlar curent și în ponderea planului de școlarizare pentru anul 2019-2020, nu s-a acordat cifră de școlarizare pentru clasa pregătitoare de la structura Școala Primară Viile Noi;
- unitatea școlară a afirmat că posturile sunt în lichidare.
2. Se respinge contestația depusă de 1 cadru didactic de la Școala Gimnazială Pui ca fiind nefondată;
3. Se respinge contestația depusă de 1 cadru didactic de la Liceul Tehnologic Lupeni pe motivul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 52 (alin.1) din OMEN nr. 3886/11.04.2019.