SIP Hunedoara

Corecturi aduse Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
21.04.2019

În Monitorul Oficial cu numărul 296 din data de 17 aprilie 2019, partea I, a fost publicată Legea nr. 61 din 15 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În ceea ce privește educația, modificările aduse se referă la următoarele aspecte:
- acordarea unei majorări de 15% pentru personalul didactic din centrele județene de resurse și asistență educațională (este vorba de sporul pentru învățământ special primit pentru o vreme și sistat după aceea);
- acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% pentru personalul didactic de conducere (inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, director CCD, inspector școlar de specialitate, inspector școlar, director unitate de învățământ, director adjunct unitate de învățământ);
- personalul care ocupă funcția de bucătar și este absolvent al unei școli profesionale de bucătari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice, va avea un salariu de bază echivalent cu muncitorul calificat.

Textul complet și actualizat al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice poate fi consultat/descărcat la rubrica LEGISLAȚIE - LEGISLAȚIE SALARIZARE.