SIP Hunedoara

Convocarea Conferinței Județene a SIP Hunedoara
23.04.2019

Consiliul Liderilor Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 27 martie 2019 și Biroul Executiv, întrunit în ședința ordinară din 17.04.2019, în conformitate cu prevederile statutare, convocă Conferința Județeană a Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara pentru data de miercuri, 29 mai 2019, ora 12:00, la sala ,,Spiru Haret'' de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, din Deva, strada Gheorghe Barițiu nr. 2.

Agenda de lucru a Conferinței cuprinde:
1. Raportul privind activitatea Biroului Executiv în perioada 2015-2019;
2. Raportul financiar-contabil pentru perioada 2015-2019;
3. Raportul privind activitatea Comisiei de Cenzori în perioada 2015-2019;
4. Dezbateri;
5. Aprobarea materialelor prezentate;
6. Alegerea președintelui S.I.P. Județul Hunedoara;
7. Alegerea Comisiei de Cenzori a S.I.P. Județul Hunedoara;
8. Prezentarea și aprobarea Strategiei S.I.P. Județul Hunedoara pentru perioada 2019-2023.

Lucrările Conferinței Județene se vor desfășura în conformitate cu Statutul organizației și Regulamentul de desfășurare-anexă la Statut.

Numărul de delegați la Conferință a fost stabilit de Biroul Executiv prin raportare la norma de reprezentare prevăzută de Statut (1 delegat la 25 de membri de sindicat) și la numărul membrilor de sindicat din fiecare grupă. Tabelele cu numărul de delegați pe fiecare zonă și fiecare grupă sindicală au fost transmise prin liderii de zonă și liderii grupelor sindicale.

Candidaturile pentru toate funcțiile se depun:
- la secretariatul SIP Hunedoara, Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B - mansardă
- prin fax: 0254 211642, 0254 232350
- prin e-mail: sip@siphd.ro

Materiale supuse dezbaterii pot fi descărcate mai jos. Pe măsură ce vor fi elaborate rapoartele de activitate, acestea vor fi postate mai jos.