SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
15.04.2019

Luni, 15 aprilie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post îngrijitor și 0,5 post laborant, perioadă nedeterminată;
b. Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post contabil, perioadă determinată.

II. Diverse:

1. Se aprobă menținerea planului de școlarizare, în forma depusă la MEN, pentru Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani.
2. Se aprobă nerecurarea Hotărârii Civile nr. 268/2019, deoarece ar implica fonduri și resurse inutile.
3. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Școala Postliceală ,,Carol Davila'' Călan - certificat competențe profesionale, promoția 2007;
b. Liceul industrial Petroșani - diplomă absolvire școală profesională, promoția 1996;
c. Școala Postliceală ,,Carol Davila'' Călan - certificat competențe profesionale, promoția 2014.
4. Se aprobă Procedura operativă de ameliorare a rezultatelor la bacalaureat și evaluare națională.