SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
11.03.2019

Luni,11 martie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Școala Gimnazială Visca - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 post secretar, studii medii, perioadă nedeterminată;
b. Centrul de Pedagogie Curativă Simeria - se acordă aviz eliberarea unui certificat de absolvire gimnaziu, promoția 2016.

II. Diverse:

1. Se formulează un răspuns către o persoană fizică, conform metodologiei, referitor la înscrierea în clasa a IX-a mozaic.
2. Se aprobă retragerea din comisia de etică de la nivelul ISJ Hunedoara a unui membru și înlocuirea acestuia.
3. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 2003;
b. Liceul Teoretic ,,Teglaș Gabor'' Deva - acte de studii, promoția 1999.