SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
25.02.2019

Luni, 25 februarie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Aprobare circumscripții școlare în vederea înscrierii în clasa pregătitoare;
II. Solicitări din partea unităților de învățământ;
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Aprobare circumscripții școlare în vederea înscrierii în clasa pregătitoare:

a. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă arondarea str. Stelian Ivașcu Orăștie la Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie și str. Nicolae Văidean Orăștie la Școala Gimnazială ,,D. Stanca'' Orăștie;
b. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă arondarea Comunei Cîrjiți la Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva;
c. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se aprobă renunțarea la străzile Mureșului, Griviței, Constantin Brâncuși, Hărăului și Nicolae Grigorescu și arondarea lor la Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva;
d. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se respinge arondarea în totalitate a B-dul-ui ,,1 Decembrie'' Deva.

II. Solicitări din partea unităților de învățământ

a. Clubul Copiilor Petrila - se aprobă reprofilare cerc dans popular în 0,5 cerc tenis de masă și 0,5 cerc teatru;
b. Palatul Copiilor Deva - se aprobă reprofilare cerc electromecanică în cerc design;
c. Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna'' Deva - se aprobă suplimentare 0,22 normă învățător pentru școlarizare la domiciliu;
d. Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - se aprobă înscrierea unei persoane în programul ,,A doua șansă''.

III. Diverse

1. La solicitarea Primăriei Deva, se aprobă schimbarea destinației Centrului maternal.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Industrial Nr. 1 Hunedoara - diplomă de bacalaureat, promoția 1980;
b. Școala Postliceală Petroșani - certificat de competențe profesionale nivel 5, promoția 2017;
c. Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara - diplomă de bacalaureat, promoția 2005;
d. Liceul Industrial Nr. 1 Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 1989.
3. Se propune constituirea unei comisii din partea ISJ Hunedoara pentru emiterea unui punct de vedere referitor la repartizarea orelor de limba română la Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani.
4. Se informează despre mobilitatea/vizita unui număr de 10 elevi din Tanzania.
5. Se informează despre acțiunea de protest și revendicările Sindicatului Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara.