SIP Hunedoara

Acumularea nemulțumirilor duce la acțiuni de protest
22.02.2019

În ultima perioadă de timp, modul în care Ministerul Educației Naționale înțelege să aplice prevederile legale în vigoare și să deruleze dialogul cu partenerii sociali a condus la acumularea unui mare număr de nemulțumiri în rândul tuturor categoriilor de personal din unitățile de învățământ preuniversitar.

Astfel, în prezent se află în plin proces de aplicare Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În procesul de aplicare a legii menționate au apărut și o serie de disfuncții și inechități.

În plus, în data de 30 noiembrie 2018 a fost semnat un Acord între Guvernul României și federațiile reprezentative din educație. Prin acest Acord, Guvernul României se angajează să adopte o serie de măsuri de natură să vină în sprijinul sistemului de învățământ și al salariaților. Unele dintre aceste măsuri sunt deja întârziate.

De asemenea, în cursul lunilor ianuarie și februarie 2019 au avut loc mai multe întâlniri cu conducerea Ministerului Educației Naționale pentru discutarea și rezolvarea problemelor punctuale ce țin de aplicarea actelor normative/documentelor menționate anterior. Concluziile tuturor acestor întâlniri sunt dezamăgitoare: la cele mai multe dintre întrebările/problemele prezentate, răspunsurile oferite au fost evazive, incomplete sau chiar nerealiste, fără soluții concrete, de imediată aplicabilitate.

Având în vedere toate aceste aspecte, săptămâna viitoare, marți, 26 februarie și miercuri, 27 februarie, vor avea loc acțiuni de protest în toate județele țării și în capitală.

În județul Hunedoara, miercuri, 27 februarie, între orele 12:00-13:00, vom desfășura o acțiune de protest pe platoul din fața Instituției Prefectului Județul Hunedoara.