SIP Hunedoara

Ședința Biroului Executiv SIP Județul Hunedoara
04.02.2019

Miercuri, 30 ianuarie 2018, la sediul SIP Hunedoara, a avut loc ședința Biroului Executiv SIP Județul Hunedoara. La ședință au participat 12 din cei 13 lideri de zonă ai SIP Hunedoara.

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică:
- informare privind probleme profesionale și sindicale, fiind aduse în discuție îndeosebi problemele legate de aplicarea Legii 153/20177 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- prezentarea situațiilor financiare aferente lunilor noiembrie și decembrie 2018;
- probleme organizatorice;
- aprobarea ajutoarelor sociale;
- probleme diverse, ridicate de liderii de sindicat prezenți.

Materiale suport folosite în cadrul ședinței:
- Informare ianuarie 2019;
- Clarificări MMJS privind aplicarea Legii 153/2017 - salarizarea personalului bugetar;
- Proiectul planului de școlarizare 2019-2020 (clasa a IX-a);
- Recensământul membrilor de sindicat - centralizator;
- Situația financiară - noiembrie 2018;
- Situația financiară - decembrie 2018;
- Situație statistică - decembrie 2018;
- Formular 230 ( redirecționarea a 2% din impozit).

Toate materialele pot fi consultate/descărcate de pe prima pagină a site-ului nostru, la rubrica DOCUMENTE SIP/FSE - Materiale ședințe/conferințe SIP sau urmând link-ul: https://www.siphd.ro/index.php?ex=43&st=2757