SIP Hunedoara

Clarificări privind aplicarea Legii cadru a salarizării în anul 2019
25.01.2019

La solicitarea federațiilor reprezentative din educație, Ministerul Muncii ne-a transmis o serie de precizări privind aplicarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2019.

Materialul cuprinde răspunsuri la o serie de probleme ridicate din teritoriu:
- cum se stabilesc salariile de bază în anul 2019;
- cum se acordă majorările salariale prevăzute de lege în anul curent;
- de când se acordă și care este cuantumul indemnizației de hrană;
- cum se determină în anul 2019 indemnizația pentru titlul științific de doctor;
- cum se determină cuantumul sporurilor în anul 2019;
- acordarea voucherelor de vacanță în anul 2019 etc.

Materialul integral poate fi descărcat și consultat mai jos.