SIP Hunedoara

Fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic
25.01.2019

În cadrul ședinței Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara și ulterior în cadrul Consiliului de administrație al ISJ Hunedoara a fost aprobată fișa de evaluare pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic.

În fapt, Metodologia privind mobilitatea personalului prevede la Anexa II criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic participant la etapele mobilității. Rolul Comisiei a fost acela de a transpune punctajele din Anexa II în cadrul fișei de evaluare și de a detalia punctajele de la criteriul IV.

Fișa de evaluare cuprinde cinci criterii, astfel:
I - nivelul studiilor;
II - gradul didactic;
III - calificativele obținute în ultimii doi ani;
IV - activitatea metodică și științifică;
V - vechimea în învățământ.

Fișa de evaluare se va utiliza pentru evaluarea personalului didactic în cadrul următoarelor etape ale mobilității 2019-2020:
- completarea normei didactice pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar;
- transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare;
- pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular.