SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
10.12.2018

Luni, 10 decembrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Aprobare detașare pe postul de consilier salarizare-normare la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Liceul Tehnologic ,,Retezat'' Uricani - se aprobă transformarea 1 post de secretar S debutant în secretar S III;
b. Liceul Teoretic ,,Avram Iancu'' Brad - se aprobă suplimentare posturi cu 0,44 normă pentru școlarizare la domiciliu;
c. Școala Primară Burjuc - se aprobă modificarea orarului;
d. Grădinița P.N. ,,Lumea Copiilor'' Lupeni - se aprobă modificarea denumirii, conform OMEN Atribuire denumire, în Grădinița ,,Lumea Copiilor'' Lupeni.

II. Se aprobă Acordul de detașare, începând cu data de 17.12.2018, pe postul de consilier la Compartimentul salarizare-normare, pe o perioadă de 6 luni.

III. Diverse:

1. Pentru rezolvarea conflictului de la Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara va trimite o comisie pentru a participa la Consiliul profesoral al școlii.
2. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Școala Postliceală Sanitară ,,Carol Davila'' Călan - certificat de calificare, promoția 2015;
b. Diplomă de bacalaureat, promoția 2002;
c. Liceul Teoretic Ghelari - acte absolvenți, promoția 2016, necompletate la timp.