SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
29.10.2018

Luni, 29 octombrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Școala Gimnazială ,,I. D. Sârbu'' Petrila - se aprobă transformarea 1 post de muncitor III în muncitor II;
b. Școala Gimnazială Baru - se amână acordarea avizului pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor până la depunerea datelor suplimentare;
c. Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post paznic;
d. Școala Gimnazială ,,I. D. Sârbu'' Petrila - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 post secretar, perioadă nedeterminată;
e. Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani se aprobă modificarea programului școlar la învățământul seral;
f. Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu'' Brad - se aprobă modificarea programului școlar pentru ziua de 30,.10.2018;
g. Școala Gimnazială nr. 4 Vulcan - se aprobă modificarea programului școlar pentru ciclul gimnazial, timp de o săptămână;
h. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - se a probă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare cu predare în limba maghiară.

II. Diverse:

1. Se aprobă lista CDL-urilor pentru învățământul tehnic profesional și liceal;
2. Se aprobă transferul unui elev din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși'' Petrila la Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan.
3. Se aprobă transferul unui elev din clasa a XI-a de la Colegiul Național ,,Carmen Sylva'' Petroșani la Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan, profil uman.
4. Se aprobă transferul unui elev din clasa a XI-a de la Seminarul Teologic Craiova la Colegiul Național ,,Mihai Viteazu'' Vulcan, profil uman.
5. Se aprobă pensionarea anticipată pentru un cadru didactic de la Școala Gimnazială ,,H. C. C. '' Brad, începând cu data de 01.11.2018.
6. Se aprobă folosirea unei săli din Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara pentru arhivarea dosarelor de echivalare și duplicate.
7. Se prezintă raportul în urma cercetărilor efectuate la Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani. Se aprobă măsurile pentru unitatea de învățământ și se desemnează reprezentantul ISJ Hunedoara în comisia de disciplină.
8. Se solicită sprijinul Primăriei Municipiului Deva pentru cheltuielile aferente deplasării unui grup de 15 elevi de la liceul tehnologic cu profil servicii din Deva, pentru efectuarea unui stagiu de pregătire practică.
9. Se demarează procedura de ocupare a postului expert relații publice în proiectul ,,Șansa, școala activă pentru noi, succes pentru angajatori'', cod SMIS 107621, rămas vacant, după demisia titularului, începând cu data de 15.10.2018.