SIP Hunedoara

Corecții legislative
26.10.2018

În vara acestui an, Ministerul Educației Naționale a emis Ordinul 4165. Acesta cuprindea o serie de ,,exagerări'' care au creat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice. În urma demersurilor desfășurate de federațiile sindicale reprezentative lucrurile au intrat pe un făgaș de normalitate.

Astfel, ordinul menționat aproba Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

Prin noul ordin aprobat în această săptămână (O MEN 5350/24.10.2018) se aduc o serie de corecții, după cum urmează:
- abrogarea alin. (9) al art. 3 (obligația învățătorilor de a intra la clasa cu profesorii de specialitate) ;
- abrogarea alin. (2) și (4) ale art. 7 (condiționarea plății cu ora de completarea fișei de activitate + neplata suplinitorilor pentru primele 3 zile de absență a cadrului didactic, indiferent de motivul absentei, pe motiv de ,,învoire colegială'';
- abrogarea anexei 3 (fișa de activitate la plata cu ora).
- alin. (7) al art. 3 nu a fost eliminat, așa cum am solicitat noi, dar a fost reformulat, astfel că nu ar trebui să mai existe probleme în privința plații.

Așteptam și ordinul de modificare a O MEN nr. 4827/2018, ordinul prin care au fost aprobate Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.