SIP Hunedoara

Ședința Biroului executiv SIP Județul Hunedoara
25.10.2018

Miercuri, 24 octombrie 2018, la sediul Sindicatului Învățământului Preuniversitar Județul Hunedoara, a avut loc ședința Biroului executiv al organizației. La ședință au participat cei 13 lideri sindicali de zonă ai SIP Hunedoara.

Ședința a avut pe ordinea de zi următoarea problematică:
- Informare pe probleme profesionale și sindicale:
* salarizarea: parcurs și evoluție;
* corecții legislative;
* semnalarea unor probleme de actualitate în învățământ;
* propuneri pentru modificarea unor reglementări (proiectul de încadrare și plata cu ora);
* ședințe ale CA al ISJ;
- Recensământul membrilor de sindicat;
- Informare privind funcționarea compartimentelor SIP Hunedoara;
- Informare privind situația financiară SIP, CAR, SIP TOUR;
- Aprobarea cererilor de ajutor social depuse în luna octombrie;
- Probleme diverse.

Materiale suport folosite în cadrul ședinței:
- Informare octombrie 2018;
- Adresă FSE ,,Spiru Haret'' - MEN: semnalare probleme de actualitate în învățământ;
- Adresă comună FSE - FSLI: propuneri modificare reglementări;
- Formulare recensământ;
- Situații financiare SIP, CAR, SIP Tour;
- Situație statistică septembrie 2018.

Toate materialele pot fi consultate/descărcate de pe prima pagină a site-ului nostru, la rubrica DOCUMENTE SIP/FSE - Materiale ședințe/conferințe SIP.