SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
01.10.2018

Luni, 1 octombrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Aprobarea numărului de locuri pentru metodiști și procedura operațională privind selecția.
III. Aprobarea procedurii ,,Școala altfel''.
IV. Anunțuri selecție ocupare posturi proiecte POCU 106735 și 107621.
V. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Clubul Sportiv Școlar Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post muncitor calificat și întregire 1 post paznic;
b. Școala Gimnazială Romos - se aprobă promovarea în treaptă profesională, din II (S) în I (S), pentru 1 post de secretar;
c. Grădinița PP Nr. 3 Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post îngrijitor, perioadă determinată;
d. Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post administrator de patrimoniu, perioadă nedeterminată;
e. Școala Gimnazială Blăjeni - se aprobă suplimentarea cu 0,22 post pentru școlarizare la domiciliu;
f. Școala Primară Samuel - se aprobă introducerea formațiunii grupa mică în SIIIR;
g. Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan - se amână înființarea 1 grupă preșcolar până la depunerea datelor suplimentare;
h. Colegiul Tehnic TF ,,Anghel Saligny'' Simeria - se aprobă modificarea planului de școlarizare, transformarea 0,5 clasă sudor și 0,5 clasă strungar în 1 clasă de sudor cu 18 elevi și funcționare efectiv redus;
i. Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă ,,A doua șansă'', anul I;
j. Colegiul Tehnic Energetic ,,D. Hurmuzescu'' Deva - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă postliceal, domeniul energetic; se propune demararea demersurilor la MEN;
k. Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă ,,A doua șansă'';
l. Colegiul Tehnic ,,Matei Corvin'' Hunedoara - se aprobă modificarea planului de școlarizare, transformarea 0,5 clasă sudor și 0,5 clasă strungar în 1 clasă de sudor cu 18 elevi;
m. Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior - se aprobă modificarea planului de școlarizare, transformarea 0,5 clasă mecanică și 0,5 clasă lăcătuș în 1 clasă a XI-a lăcătuș;
n. Școala Gimnazială ,,Sfânta Varvara'' Aninoasa - se aprobă funcționarea peste efectivele legale la clasa a III-a;
o. Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se aprobă funcționarea peste efectivele legale la clasa a VII-a;
p. Colegiul Tehnic ,,Matei Corvin'' Hunedoara - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la secția maghiară;
q. Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu'' Vulcan - se aprobă funcționarea peste efectivele legale;
r. Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva - se aprobă funcționarea peste efectivele legale;
s. Grădinița ,,Lumea copiilor'' Lupeni - se aprobă funcționarea peste efectivele legale;
t. Școala Gimnazială Dobra - se aprobă funcționarea peste efectivele legale la învățământul preșcolar;
u. Școala Gimnazială Dobra - se aprobă suplimentarea cu 5 locuri la grădiniță;
v. Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna'' Deva - se aprobă funcționarea peste efectivele legale;
w. Școala Gimnazială Ribița - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la simultan primar și simultan gimnazial;
x. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se aprobă funcționarea peste efectivele legale la clasa pregătitoare;
y. Școala Gimnazială ,,I. D. Sârbu'' Petrila - se aprobă funcționarea peste efectivele legale.

II. Se aprobă numărul de locuri pentru metodiști și procedura operațională privind selecția, conform anexei.

III. Se respinge și se propune revizuirea procedurii operaționale referitoare la desfășurarea programului ,,Școala altfel''.

IV. Se aprobă anunțurile de selecție pentru proiectele POCU SMIS 107621 și 106735.

V. Diverse:

1. Se aprobă transferul unui elev din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva la Liceul Teoretic ,,Teglaș Gabor'' Deva.
2. Se aprobă transferul unui elev de la Colegiul Tehnic ,,Matei Corvin'' Hunedoara la Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva.
3. Se aprobă pensionarea anticipată a unui cadru didactic pe motive medicale.
4. Se aprobă transferul autoturismului Daewo Espero de la ISJ Hunedoara la Școala Gimnazială Orăștioara.
5. Se aprobă școlarizarea la domiciliu a unui elev din clasa a II-a.
6. Se aprobă eliberarea unui duplicat de pe diploma de bacalaureat, promoția 1998.