SIP Hunedoara

Ședința ISJ Hunedoara cu directorii unităților de învățământ
01.10.2018

Joi, 27.09.2018, în sala ,,Spiru Haret'' de la sediul ISJ Hunedoara, a avut loc ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ din județul Hunedoara.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins:
- Prezentarea Raportului privind starea învățământului preuniversitar din județul Hunedoara pe anul școlar 2017-2018;
- Prezentarea Planului managerial al ISJ Hunedoara 2018-2019;
- Prezentarea Graficului unic de îndrumare și control 2018-2019;
- Diverse.

Deschiderea ședinței de plen a fost realizată de către doamna inspector școlar general Maria Ștefănie care a făcut și o serie de precizări cu caracter general.

În continuarea lucrărilor au fost parcurse următoarele puncte:
- Marta Mate, inspector școlar general adjunct - prezentarea Raportului privind starea învățământului preuniversitar din județul Hunedoara pe anul școlar 2017-2018;
- Lavinia Ilina, inspector școlar general adjunct - prezentarea Planului managerial al ISJ Hunedoara 2018-2019 și a Graficului unic de îndrumare și control 2018-2019;
- Mihaela Balaci, director al Centrului Județean de Asistență și Resurse Educaționale Hunedoara - aspecte privind acțiunea de orientare școlară și profesională a elevilor claselor a VIII-a (etape, conținut, finalitate);
- Maria Ștefănie, inspector școlar general - organizarea activităților la început de an școlar, organizarea ,,Balului bobocilor'', aspecte privind programul ,,Bani de liceu'', organizarea consfătuirilor directorilor, probleme administrative legate de organizarea referendumului național;
- Lavinia Ilina, inspector școlar general adjunct - aspecte legate de organizarea unui colț al ,,Centenarului'' în fiecare unitate;
- Mihaela Manolea, inspector pentru managementul instituțional - prezentarea unor modificări legislative, precizări privind completarea unor situații statistice, procedura de acordare a concediilor pentru personalul de conducere, precizări privind programul ,,Școala după școală''.
- Paul Rusu, președinte SIP Hunedoara - programul activităților organizate în ,,Săptămâna educației'', apel pentru sprijinirea activităților organizate, apel pentru respectarea legalității și a transparenței deciziilor.

Materialele suport:
- Raport privind starea învățământului preuniversitar din județul Hunedoara pe anul școlar 2017-2018;
- Planul managerial al ISJ Hunedoara 2018-2019;
- Graficul unic de îndrumare și control 2018-2019;
- Colțul Centenarului.

Materialele puse în discuție în cadrul acestei ședințe pot fi consultate în cadrul rubricii:
DOCUMENTE MEN, ISJ, CCD.../ȘEDINȚE CU DIRECTORII.