SIP Hunedoara

,,Săptămâna educației'' - Simpozionul județean ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism'' - ediția 2018
19.09.2018

În cadrul manifestărilor denumite generic ,,Săptămâna educației 2018'', în luna octombrie 2018, SIP Hunedoara va organiza simpozionul județean ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism'' - ediția 2018. Tema ediției: ,,Educația în România: ieri și azi''.

Participarea este deschisă tuturor membrilor de sindicat. Se pot prezenta referate, articole, publicații etc. al căror conținut se încadrează în tematica simpozionului și în condițiile de redactare precizate.

Înscrierea la lucrările simpozionului se va face prin trimiterea unei lucrări/rezumat pe adresa de e-mail dedicată, siphd.simpozion@gmail.com, în perioada 03-28.09.2018.

Lucrările trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- max. 3 pagini tehnoredactate;
- pagina A4, caractere Times New Roman 12 (justify);
- autorul și unitatea școlară vor fi precizate pe prima pagină a lucrării.

Ediția 2018 a simpozionului județean ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism'' se va finaliza prin publicarea într-un volum colectiv, în anul 2019, a lucrărilor originale. De asemenea, vor fi acordate diplome de participare.