SIP Hunedoara

Comisia de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Hunedoara - Proiectul Legii pensiilor
03.09.2018

Miercuri, 29 august, a avut loc ședința Comisiei de dialog social de la nivelul Instituției Prefectului Județul Hunedoara. Ședința a fost convocată la solicitarea Casei Județene de Pensii Hunedoara pentru prezentarea Proiectului Legii privind sistemul public de pensii.

Au participat reprezentanți ai CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, patronatelor, reprezentanți ai unor instituții publice și direcții deconcentrate din județul nostru.

Dl. Cătălin Olar, director al Casei de Pensii Hunedoara, a prezentat modificările mai importante aduse de noul proiect de lege, după cum urmează.

Are calitatea de asigurat și poate beneficia de pensie orice persoană care a realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este de 35 ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Masteratul și doctoratul, realizate în prelungirea studiilor, sunt recunoscute ca perioade asimilate (perioadele pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale și care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii și se valorifică la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale).

Pentru perioadele asimilate (armata, studiile superioare la zi, concediul pentru creșterea copilului după 01.01.2006) punctajul lunar este de 0,25 puncte.

Femeile pot opta pentru pensionarea la vârsta de 63 ani sau la vârsta standard actuală (61 ani și 6 luni).

Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare, care au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare. Se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

Schimbarea formulei de calcul

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Pentru perioadele ulterioare intrării în vigoare a legii, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Valorile punctului de pensie sunt următoarele: la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei; la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei; la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.

Se instituie pensia minimă (un prag minim al cuantumului pensiei care se stabilește în procente, minim și maxim, din salariul minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de stagiul de cotizare realizat), astfel: procentul minim este de 45%, aferent stagiului minim de cotizare, la care se adaugă câte 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăși procentul maxim de 75%.

Categorii de pensii acordate de sistemul public: pensia pentru limită de vârstă; pensia anticipată; pensia de invaliditate; pensia de urmaș. A fost eliminată pensia anticipată parțial.

Pensia de urmaș: 50 % din pensia decedatului (un urmaș) sau un ajutor lunar egal cu 25 % din pensia decedatului plus pensia proprie (până la anumite limite).

Noul sistem va permite cumulul pensie-salariu.