SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
03.09.2018

Luni, 3 septembrie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Școala Gimnazială Zam - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la clasele a V-a și a VI-a;
b. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă funcționarea peste efectivele legale la clasa I;
c. Școala Gimnazială Băcia - se aprobă funcționarea sub efectivele legale la clasa pregătitoare;
d. Colegiul Tehnic Agricol ,,Al. Borza'' Geoagiu - se aprobă suplimentarea locurilor la clasa a IX-a, învățământ profesional;
e. Liceul Tehnologic ,,Nicolaus Olahus'' Orăștie - se respinge solicitarea de funcționare peste efectivele legale la clasa a IX-a;
f. Școala Primară Hășdău - se aprobă modificarea programului școlar - începerea cursurilor de la ora 9,00;
g. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Rudolf Steiner'' Hunedoara - se aprobă prelungirea contractului de comodat pentru microbuz, pentru anul școlar 2018-2019;
h. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă școlarizarea unui elev la domiciliu;
i. Liceul Tehnologic ,,Ovid Densușianu'' Călan - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor;
j. Școala Gimnazială ,,Ion Buteanu'' Buceș - se acordă aviz pentru programul ,,After school'', anul școlar 2018-2019.

II. Diverse:
1. Se acordă aviz favorabil pentru numirea a 2 inspectori școlari.
2. Se aprobă detașarea în interesul învățământului pe funcție de conducere la Școala Primară Tomești.
3. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Grupul Școlar Industrial Petroșani - diplomă de bacalaureat, promoția 1980;
b. Liceul Teoretic ,,Traian'' Deva - diplomă de bacalaureat, promoția 2002.
4. Se aprobă numirea inspectorilor coordonatori ai unităților de învățământ drept reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara la concursurile organizate în unitățile de învățământ pentru ocuparea posturilor didactice, conform anexei.