SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
27.08.2018

Luni, 27 august a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ.
II. Posturi propuse pentru reducere: didactic auxiliar și nedidactic.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Școala Gimnazială Pui - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la grădinița de la Școala Gimnazială Pui și 1 loc la grădinița de la Școala Uric;
b. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara - se aprobă funcționarea peste efectivele legale;
c. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea locurilor la clasele de liceu, astfel: 3 locuri la clasa a X-a profil științe sociale, 4 locuri la clasa a X-a profil filologie, 1 loc la clasa a X-a profil matematică-informatică și 1 loc la clasa a XI-a profil matematică-informatică;
d. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare;
e. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa a XII-a profil matematică-informatică, pe motiv de schimbare de domiciliu;
f. Colegiul Național ,,Mihai Eminescu'' Petroșani - se amână solicitarea de funcționare sub efectivele legale la clasele cu predare în limba maghiară și peste efectivele legale la clasele de învățământ liceal, până la clarificarea datelor;
g. Școala Gimnazială ,,Constantin Daicoviciu'' Beriu - se aprobă modificarea programului școlar;
h. Școala Gimnazială ,,Constantin Daicoviciu'' Beriu - se aprobă funcționarea sub/peste efectivele legale;
i. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de bucătar pe perioada de 1 an;
j. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se aprobă transformarea 1 post de șofer în 1 post de îngrijitor;
k. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de documentarist;
l. Școala Gimnazială Pui - se acordă aviz promovare în treaptă superioară pentru 1 post de administrator financiar;
m. Școala Gimnazială Pui - nu se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de paznic din lipsă buget;
n. Școala Gimnazială Pui - se respinge solicitarea de revenire în funcția de secretar șef, conform HG nr. 38/02.08.2018.

II. Se aprobă lista cu posturile propuse pentru reducere: administrator financiar, bibliotecar, nedidactic, conform anexei.

III. Diverse:
1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Tehnic Agricol ,,Al. Borza'' Geoagiu - diplomă de bacalaureat promoția 2011;
b. Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' Deva - diplomă de bacalaureat promoția 2002;
c. Certificat de competență profesională N II, promoția 2002;
d. Se aprobă reconstituirea situației școlare, conform solicitării, de către Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara;
e. Liceul Tehnologic ,,Grigore Moisil'' Deva - duplicate conform modificării OMEN privind Registrul actelor de studii.
2. Se aprobă vizita echipei PROFI, în vederea sponsorizării, în unitățile de învățământ.
3. Se aprobă revenirea în funcția de director la Școala Gimnazială Pui, conform solicitării.