SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
03.08.2018

Vineri, 3 august a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Validarea rezultatelor selecției cadrelor didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se aprobă rezultatele selecției cadrelor didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control, conform anexei.

II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea locurilor la clasa pregătitoare;
b. Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva'' Petroșani - se aprobă suplimentarea cu 5 locuri la clasa pregătitoare;
c. Colegiul Tehnic Agricol ,,Al. Borza'' Geoagiu - se amână suplimentarea planului de școlarizare cu 1 grupă de program prelungit și se solicită date suplimentare; se aprobă modificarea în SIIIR a formațiunilor de studiu din structuri în PJ;
d. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Petroșani - se aprobă desființarea a 2 grupe de program normal și comasarea a 2 grupe de program normal într-o grupă cu program prelungit;
e. Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu'' Brad - se aprobă desființarea Grădiniței cu Program Normal Țărățel;
f. Școala Gimnazială ,,Nicolae Țic'' Brănișca - se aprobă diminuarea planului de școlarizare cu 1 formațiune la nivel primar;
g. Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' Deva - se amână suplimentarea planului de școlarizare cu 1 clasă a IX-a; se propune o analiză de către Comisia Județeană de Admitere a situației elevilor care fac obiectul solicitării;
h. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 0,5 post mediator școlar;
i. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Anghel Saligny'' Simeria - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de secretar nivelul II, perioadă nedeterminată;
j. Clubul Sportiv Școlar Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de muncitor pe perioadă determinată.

III. Diverse:
1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - diplomă de bacalaureat promoția 2015;
b. Liceul Industrial Nr. 5 Deva - diplomă de bacalaureat promoția 1985;
c. Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva - diplomă de bacalaureat promoția 2004;
d. Liceul Agroindustrial Hațeg - diplomă de bacalaureat promoția 1990.
2. Se aprobă anunțul de selecție pentru proiectul ID 107.731.
3. Se aprobă situația financiară/nr. elevi/clase în mediul urban și constituirea unei comisii de analiză pentru aceste aspecte. Se stabilește graficul în perioada 06-10.08.2018 pentru școlile din mediul urban care nu se încadrează în buget.