SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
16.07.2018

Luni, 16 iulie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Aprobarea listei candidaților din cadrul concursului de obținere a gradației de merit, sesiunea 2018.
II. Modificarea rețelei școlare a Municipiului Deva.
III. Anunț selecție ocupare posturi experți proiect POCU - SMIS - 106735.
IV. Solicitări din partea unităților de învățământ.
V. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se aprobă lista candidaților din cadrul concursului de obținere a gradației de merit, sesiunea 2018.

II. Se aprobă introducerea în rețeaua școlară a Municipiului Deva a Școlii Postliceale ,,Vasile Goldiș'', Fundația Ecologică GREEN Deva.

III. Se aprobă posturile experților din proiectul POCU-SMIS-106735, cu amendamentul includerii clasificațiilor bugetare în bibliografie, conform anexei și calendarului de selecție.

IV. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu'' Brad - se aprobă desființarea Grădiniței P.N. Tărățel și retragerea unui post de educatoare din listă;
b. Școala Gimnazială Dobra - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare la grupa mică cu 10 locuri, iar la Grădinița Roșcani suplimentarea cu 1 loc;
c. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se respinge suplimentarea locurilor pentru clasele de liceu, conform art. 63 (1) din LEN;
d. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se aprobă suplimentarea cu 6 locuri la clasa a V-a;
e. Colegiul Național ,,Decebal'' Deva - se aprobă transformarea 1 post de bibliotecar și 1 post laborant din studii medii în studii superioare;
f. Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior - se aprobă modificarea tranșei pentru 1 post de administrator de patrimoniu din gradul III S în II S, începând cu data de 01.09.2018;
g. Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de îngrijitor pe perioadă determinată;
h. Școala Gimnazială ,,I. G. Duca'' Petroșani - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de administrator de patrimoniu și 1 post de șofer.

V. Diverse:

1. Se aprobă încetarea delegării de atribuții a actualului director al Școlii Generale ,,Nicolae Țic'' Brănișca și propunerea detașării în interesul învățământului a unui alt cadru didactic.
2. Se aprobă înlocuirea a doi membri din comisia de evaluare a dosarelor în vederea echivalării perioadelor de studii.
3. Se respinge solicitarea Clubului Copiilor Petrila de compensare a concediului de odihnă neefectuat în bani.
4. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida'' Petroșani - diplomă de bacalaureat 2010.