SIP Hunedoara

Ședința Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara
10.07.2018

Luni, 9 iulie 2018, a avut loc ședința Comisiei paritare de la nivelul ISJ Hunedoara. Comisia paritară s-a întrunit la solicitarea ISJ Hunedoara pentru rezolvarea unei probleme de mobilitate a personalului. Ordinea de zi a fost completată cu alte două probleme, la solicitarea SIP Hunedoara, astfel: aprobarea programul manifestărilor ,,Săptămâna educației 2018'' și acordarea concediului suplimentar pentru membrii de sindicat din cadrul ISJ Hunedoara.

În prima parte a ședinței, s-a discutat și aprobat pretransferul, prin schimb de posturi prin consimțământ scris, începând cu data de 01.08.2018, a două cadre didactice din Hunedoara, respectiv Petroșani. Pretransferul a fost aprobat în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) și art. 105 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin O. MEN 5739/2016.

Respectând tradiția ultimilor 20 de ani, ISJ și SIP Hunedoara au convenit să organizeze în perioada 1-5 octombrie 2018 (Săptămâna educației) o serie de manifestări specifice dedicate Zilei Mondiale a Educației, astfel:
- Simpozionul ,,Învățământul românesc între tradiție și modernism 2018 - Educația în România: ieri și azi'' (1-5 octombrie 2018);
- Salonul județean ,,ProfArt - 100'' (1-5 octombrie 2018);
- Conferință; lansarea volumelor din cadrul concursului de manuscrise ,,Magister'', vernisajul salonului ,,ProfArt'' (3 octombrie 2018);
- Activități sportive - ,,Cupa Educatorului'' la fotbal și gimnastică (4 octombrie 2018);
- Manifestări specifice (5 octombrie 2018).

De asemenea, s-a convenit ca în data de 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației fiecare instituție și unitate de învățământ din județ să organizeze, în timpul programului de lucru, manifestări specifice dedicate acestei zile. În perioada desfășurării acestor manifestări specifice nu se vor presta activitățile prevăzute în fișa postului a fiecărui salariat din învățământ.

În ultima parte a ședinței a fost luat în discuție modul de acordare a concediilor pentru personalul ISJ Hunedoara. S-a convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii republicat, coroborate cu prevederile art. 29 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar, concediul de odihnă să fie acordat astfel: 21 zile lucrătoare - până la 5 ani vechime; 24 zile lucrătoare - între 5 și 15 ani vechime; 28 zile lucrătoare - peste 15 ani vechime.

De asemenea, s-a convenit ca personalul încadrat la I.S.J. Hunedoara să beneficieze de 5 zile de concediu de odihnă suplimentar, conform prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil.

Textul Hotărârii Comisiei paritare poate fi studiat/descărcat de la rubrica DOCUMNETE ISJ - HOTĂRÂRILE COMISIEI PARITARE.