SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
03.07.2018

Marți, 3 iulie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Rezultate finale la contestația pentru selecția CNEME, seria 13.
II. Nota justificativă pentru înființarea de posturi în afara organigramei ISJ pentru proiecte POCU.
III. Procedura pentru selecție și recrutare pe proiectele POCU.
IV. Solicitări din partea unităților de învățământ.
V. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se respinge contestația depusă și se aprobă rezultatele finale pentru selecția personalului în Corpul Național al Experților în Management Educațional, seria 13.

II. Se aprobă înființarea de posturi, în afara organigramei ISJ, pentru implementarea proiectului ,,Hai la școală. O șansă pentru viitor''.

III. Se prezintă și se aprobă noua procedură pentru selecție și recrutare pe proiectele POCU (conform anexei). Se anulează prevederile procedurii anterioare.

IV. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:

a. Colegiul Național ,,Avram Iancu'' Hunedoara - se aprobă transformarea 1 post de laborant în 1 post de conducător auto;
b. Școala Gimnazială Râu de Mori - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1 post de fochist, perioadă determinată;
c. Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu'' Brad - se aprobă suplimentarea numărului de locuri la grupa mică, program prelungit.

V. Diverse:

1. Se stabilește la Colegiul Tehnic Energetic ,,D. Hurmuzescu'' Deva centrul pentru concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate; se aprobă componența comisiei de concurs.
2. La solicitarea Primăriei Comunei Gurasada, se acordă aviz pentru schimbarea destinației imobilului Școlii Cărmăzănești.
3. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Grup Școlar ,,Ion Mincu'' Deva - diplomă de bacalaureat promoția 2010;
b. Grup Școlar ,,Horea'' Deva - diplomă bacalaureat și certificat de competențe profesionale nivel 3 promoția 2007;
c. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar ,,Angel Saligny'' Simeria - diplomă de bacalaureat promoția 1985.