SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
28.06.2018

Joi, 28 iunie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ;
II. Solicitări pentru pensionări anticipate;
III. Redistribuiri sume între bugetele unităților de învățământ;
IV. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Școala Gimnazială ,,Preot Iosif Comșa'' Ribița - se aprobă suplimentarea cu 2 locuri la grupa mică;
b. Colegiul Național ,,Decebal'' Deva - se acordă aviz pentru deblocare posturi și organizarea concursului pentru: 1 post bibliotecar, 1 post laborant, 1 post îngrijitor, 1 post muncitor calificat, 1 post paznic.

II. Se aprobă pensionarea anticipată pentru un număr de 2 cadre didactice începând cu data de 01.09.2018 și pentru un număr de 4 cadre didactice începând cu data de 01.07.2018.

III. Se aprobă redistribuirea bugetului la unitățile care nu au fonduri suficiente, conform anexei.

IV. Diverse:
1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Diplomă de bacalaureat 2001;
2. Se decide suspendarea nominalizării, pentru o perioadă de 2 ani, în comisiile pentru evaluarea națională a 2 profesori evaluatori urmare a diferenței foarte mari de punctaj între nota acordată inițial și nota acordată în urma contestației.