SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
14.06.2018

Joi, 14 iunie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Aprobarea raportului comisiei de verificare a îndeplinirii criteriilor pentru menținerea titlului de colegiu.
II. Aprobarea listelor pentru organizarea examenului național de bacalaureat.
III. Solicitări din partea unităților de învățământ
IV. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Se aprobă lista colegiilor care își păstrează titlul de colegiu național/tehnic, conform anexei.

II. Se aprobă propunerile pentru președinții comisiilor de bacalaureat, conform anexei.

III. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Liceul de Arte ,,Sigismund Toduță'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 6 locuri la grupa mică;
b. Colegiul Național ,,I. C. Brătianu'' Hațeg - se aprobă suplimentarea cu 4 locuri la grupa mijlocie și 8 locuri la grupa mică;
c. Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la grupa mijlocie;
d. Colegiul Național ,,Traian Lalescu'' Hunedoara - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare;
e. Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria'' Deva - se aprobă suplimentarea cu 1 loc la clasa pregătitoare;
f. Colegiul Tehnic ,,Transilvania'' Deva - se amână suplimentarea cu 2 posturi profesor educator până la ședința Consiliului de Administrație al ISJ Hunedoara din perioada 25-30 iulie a.c.

IV. Diverse:
1. Referitor la solicitarea Fundației Ecologice Green de arondare a absolvenților la un centru de examen din județul Hunedoara, se propune înaintarea solicitării la Comisia națională pentru examene N 5.
2. Referitor la solicitarea Primăriei Vulcan de acordare aviz pentru schimbarea destinației pentru obiectivul Școala Nr. 7 Vulcan, se propune transmiterea solicitării către Ministerul Educației Naționale de către unitatea administrativ teritorială.
3. Se prezintă informativ răspunsul Ministerului Educației Naționale referitor la schimbarea destinației spațiului de la Școala Gimnazială ,,O. Goga'' Deva în parcare: documentația depusă este incompletă.
4. Se respinge solicitarea de pensionare anticipată cu data de 01.07.2018 pentru 2 cadre didactice de la Colegiul Economic ,,Hermes'' Petroșani.
5. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Tehnologic ,,Crișan'' Crișcior - diplomă de bacalaureat 2015;
b. Grupul Școlar de Telecomunicații Hunedoara - diplomă de bacalaureat 2007;
c. Liceul Industrial Nr. 2 Hunedoara - diplomă de bacalaureat 1982;
d. Colegiul Național ,,Aurel Vlaicu'' Orăștie - diplomă de bacalaureat 2011;
e. Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Hunedoara - diplomă de bacalaureat 1998.
f. Se aprobă oferta UP România pentru acordarea voucherelor de vacanță.