SIP Hunedoara

Modificarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu Național/Colegiu
22.06.2018

În cursul zilei de 21.06.2018, a avut loc o nouă ședință a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației Naționale.

Pe a cărei ordine de zi s-au aflat:
1. Proiectul Ordinului pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu Național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3732/2013;
2. Proiectul Ordonanței de urgență privind completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

1. Proiectul aflat la punctul 1 pe ordinea de zi este rezultatul demersurilor inițiate de Federația Sindicatelor din Educație ,,SPIRU HARET'' încă din luna februarie a acestui an, când, prin adresa nr. 194/27.02.2018, am solicitat modificarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu Național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar.

La elaborarea proiectului s-a ținut cont parțial de solicitările federației noastre, între care: la calculul ratei de promovare a examenului de bacalaureat să se țină cont și de filieră; eliminarea criteriului privind existența a cel puțin două niveluri de învățământ acreditate.

În plus, în cadrul ședinței, s-au luat în discuție și alte propuneri ale federațiilor sindicale, unele rămânând în discuție pentru găsirea unor soluții, altele fiind acceptate. Un asemenea exemplu îl constituie criteriul 7 - ,,implementarea cel puțin a unui proiect cu finanțarea externă relevant pentru dezvoltarea unității de învățământ în ultimii 5 ani''; propunerea noastră de eliminare a criteriului a fost nuanțată, unitatea putând a fi atât beneficiar, cât și partener nu doar într-un proiect cu finanțare externă, cât și într-un proiect de mobilitate sau într-un parteneriat strategic relevant pentru dezvoltarea unității.

2. Proiectul aflat la punctul 2 pe ordinea de zi urmărește completarea Legii nr. 15/1990, prin introducerea prevederii referitoare la faptul că regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți pe acțiuni, prin hotărâre de Guvern sau după caz, prin Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar statul român sau autoritatea administrației publice locale; în cazul în care regiile autonome desfășoară activități de interes național, reorganizarea acestora se face în societăți naționale. Urgența este justificată de necesitatea reorganizării Editurii Didactice și Pedagogice.