SIP Hunedoara

Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
04.06.2018

Luni, 4 iunie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Solicitări din partea unităților de învățământ
II. Prezentare rapoarte de activitate de către persoanele care ocupă funcții de îndrumare și control și de conducere din cadrul Inspectoratului Școlar județean Hunedoara, conform art. 9 alin. 41 din OMEN nr. 3633/2018.
III. Diverse.

În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:

I. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Colegiul Național Sportiv ,,Cetate'' Deva - se respinge solicitarea de suplimentare a planului de școlarizare cu 1 clasă (28 locuri) învățământ liceal vocațional profil sportiv, specializarea fotbal, pe motivul neîncadrării în calendarul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019;
b. Școala Gimnazială ,,Dr. Aurel Vlad'' Orăștie - se aprobă suplimentarea planului de școlarizare cu 5 locuri la învățământul primar alternativ ,,Step by step'', clasa pregătitoare.

II. Se prezintă rapoartele de activitate de către persoanele care ocupă funcții de îndrumare și control și de conducere din cadrul Inspectoratului Școlar județean Hunedoara, conform art. 9 alin. 41 din OMEN nr. 3633/2018.

III. Diverse:
1. Se aprobă procedura de selecție/recrutare a personalului pe proiectele POCU.
2. Se aprobă nominalizarea reprezentantului legal și ordonatorul de credite pentru proiectul ID/06735, cu titlul ,,Hai la școală / O șansă pentru viitor! ''